Fortsätt till huvudinnehåll

Givande sysselsättning

Boken Rik på riktigt, som handlar om hur vi kan skapa en värdefull vardag, har jag tidigare refererat till, senast här. Jag har nu kommit till den tredje grenen i vardagens femkamp, nämligen givande sysselsättning.

Författarna menar att det ofta fokuseras på antingen den privata livskvaliteten eller förhållandena på arbetet, men de hänger intimt samman. De ansluter sig till det danska Institutet for Arbejdlivskvalitets defininition av det goda arbetet:
  • God personlig livskvalitet
  • Lagom mycket jobb
  • Lagom utmanande arbetsuppgifter
  • Ett gott arbetsklimat
  • Meningsfullhet

Extra intressant tycker jag det är när författarna ser den ofta kritiserade offentliga sektorn i nytt ljus. I samband med meningsfullhet skriver de:

Om vi är ute efter ett meningsfullt jobb kan vi utgå från från vilka arbeten vi verkligen tycker behöver utföras i samhället och som är viktigt att de utförs bra. Många kommer då fram till att det är viktigt att tillfredställas andra människors verkliga behov (till skillnad från skapade konsumtionsbehov): sjuka behöver bra vård, barn behöver undervisning och så vidare. Många av dessa meningsfulla arbeten finns inom den gemensamma(eller offentliga) sektorn. Denna del av arbetslivet kan också kallas "den underskattade sektorn" eftersom det här finns en oas av möjligheter att göra något väsentligt och gott - to make a difference - att själv känna mening i sitt arbete.

Kommentarer

Monica sa…
Till alla som läser detta: Läs boken! Den finns i pocket. Har två ex på väg in, ett till mig själv och ett till bokhyllan på jobbet. Jag läste den i början av mitt köpstopp och jag tänker läsa om den snart igen.
Martin sa…
Den är redan en modern klassiker när det gäller att växla ner, att downshifta, dvs när pengar byts mot tid och bättre livskvalitet
Malin sa…
Än så länge ligger mitt ex oläst i bokhyllan, men tack vare all inspiration från bland andra er två ovan ska den läsas snarast, har lite annat att läsa just nu bara.

Apropå dagens inlägg, vi behöver ju känna oss behövda. Jag tror att det är när vi inom oss kopplar bort det behovet vi hamnar på hal is, eftersom det är så intimt sammankopplat med empati och medmänsklighet.
Konstigt nog har jag inte köpt boken, jag är på hemsida då och då och var på Ekohuset i Göteborg på ett föredrag. Man blir lycklig, förvånad och eftertänkasm. Tänk att det kan vara så enkelt.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …