Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2009

Tjäna pengar och rädda världen

I boken Tjäna pengar och rädda världen författad av Erika Augustinsson och Maja Brisvall presenteras den hållbara ekonomins entreprenörer som blir allt fler världen över. Denna nya typ av företag ser ingen motsättning mellan att skapa vinst och att bidra med en positiv samhällsutvevkling såväl socialt som ekologiskt. Boken ger flera exempel på företag som sysslar med denna nya form av aktivism, ofta mycket effektiv.

Dem Collective, Myrorna, GodEl, Hand in Hand,Patagonia, Situation Stockholm, Saltå kvarn är några exempel på socialt och ekologiskt hållbara företag och organisationer.

Boken bejakar människans kreativitet och vilja till att bidra till en positiv samhällsutveckling. Boken avslutas med följande mycket förtröstansfulla ord som bådar gott inför framtiden:

Slutligen kan vi paradoxalt nog konstatera att vi befinner oss bara precis i början på något väldig stort, roligt, utmanande och nyskapande. Att det var så stort hade vi inte en aning om när vi började, som en helt ny galax där…

Bekämpa fanatism med humor

Här skrev jag tidigare om Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker. Ytterligare ett recept mot fanatism är humor. Oz skriver:

Sinne för humor är fantastisk kur. Jag har aldrig någonsin sett en fanatiker med sinne för humor, inte heller har jag sett en människa med sinne för humor bli fanatiker om inte han eller hon har förlorat sitt sinne för humor. Fanatiker är ofta mycket sarkastiska. En del av dem har ett mycket utpräglat sinne för sarkasmer men ingen humor. Humor rymmer förmågan att skratta åt sig själv. Humor är relativism, humor är förmågan att se sig så som andra kan se en, humor är förmågan att inse att oavsett hur rättfärdig man är och hur fruktansvärt illa behandlad man blivit, finns det en viss aspekt av det hela som alltid är lite lustig. Ju mer rätt man har, desto lustigare blir man.

Endast bortvänd kan tecken tydas

När vi fokusera på något vid sidan av en händelse, på något som inte är så uppenbart, så blir ofta det som sker mer tydlig. Likaså när vi lämnat något vi varit mitt uppe i. Då uppenbarar sig ofta nya sanningar. Johanna Ekström formulerar detta så fint i följande dikt:

Endast bortvänd kan tecken tydas
det finns en tydlighet i frånvaron
det som i närvaron domnar
Hur skall detta sägas?
Något ses i ögonvrån
klarnar i farvälet
Orden klär i ekot
glimtvis
För länge bortvänd blir tillvänjd.

Leve drömmaren!

Inte sällan används ordet drömmare som ett skällsord. Det vill Axel Fredenholm ändra på. I sin bok Så har jag hört sjunger han drömmarens lov:

Att vara drömmare är att vara föregångare, vägvisare och uppfinnare. Alla världshistoriens storverk har börjat med en dröm. Man kan med all rätt säga att hela vår civilisation är en förverkligad dröm. Sjömannen drömmer om länder bortom haven, slaven drömmer om frihet och hantverkaren om maskiner.
/.../
Diktare, tänkare, mänsklighetens största välgörare, föraktades och kallades drömmare. Ja, de kallas så än idag. Leve drömmaren!

Nyfikenhet, drömmar, humor, frihet

Utifrån den kinesiska levandskonsten redogör Lin Yutang i boken Konsten att njuta av livet för sin syn på vad som gör livet värt att leva omsatt i praktisk vardagsfilosofi. På bokens baksida kan man läsa följande. Det är en alltigenom klok och glad levnadskonst, fylld av sunt förnuft, av sinne för humor och poesi, av kärlek till en sorglös och rörlig tillvro, med livskavalitet som mål. Läs, lär och njut - livets rikedom och lycka finns inom räckhåll för alla
Yutang skriver bland annat om vad han menar kännetecknar människan:
För det första har hon en lekfull nyfikenhet och ett medfött forskningsbegär; för det andra har hon drömmar och idealism av ett eller annat slag; för det tredje och viktigast har hon humor och tack vare denna egenskap möjlighet att tygla sina drömmar och hålla sin idealism i schack. För det fjärde och reagerar inte människan mekaniskt och entydigt för sin omgivning i likhet med djuren, utan äger förmåga och frihet att själv bestämma sitt handlingssätt och förändra o…