Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2013

Bruttonationallycka

Från många håll kritiseras begreppet bruttnationalinkomst för att endast ta hänsyn till ekonomi. I Bhutan har man istället tagit fram ett buddhistiskt mått på välfärd, nämligen bruttonationallycka, där livskvalitet istället för materiella tillgångar räknas. 
Begreppet bruttonationallycka fungerar på samma sätt som den svenska visionen om folkhemmet gjort genom Sveriges utveckling under en stor del av 1900-talet, men Bhutan tar det hela ett steg längre. Bruttonationallyckan ligger till grund för hela Bhutans planeringsprocess. 
Alla utvecklingsprojekt måste gå igenom en kvalitetssäkringsprocess, som baseras på följande fyra grundpelare inom bruttonationallyckan:
1) hållbar utveckling 2) bevarande och utvecklande av kulturella värden 3) bevarande av den biologiska mångfalden och naturen 4) god styrning av landet
Här kan ni läsa mer.