Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Inre kunskap

I boken De samiska vandringsrösten - jag är kunskapen återkommer den samiska kulturarbetaren Laila Spik till begreppet inre kunskap som kan beskrivas som ett intuitivt känslomässigt förhållningssätt till världen.
Så länge man upplever livet bara genom sinnenas dagsperspektiv - på ytan - är man blind. Man behöver förvärva mörkerseende för att få verklig kunskap.
Laila berättar att hennes föräldrar gav henne kunskap om tillvarons andra, osynliga sida, där skuggan men också den verkliga visheten finns.
Denna inre kunskap, ett uttryck för hjärtats intelligens, uppnår man i stillhet, tystnad, ensamhet, i drömmen, när man är i sin kropp och tar god tid på sig, genom att känna in och lyssna av med ett öppet sinne, något vi förlorat i vår normalitetskultur som endast präglas av dagsperspektivet, av hjärnans intelligens, av ett yttre kunskapssökande där rationalitet och effektivitet är ledord. Laila och samerna har en speciell relation till natten och vintermörkret.
Natten är mjuk som renkalvens …
Nya inlägg

Barfotagång

För mig är barfotagång oerhört välgörande. Jag går försiktigt på skilda underlag: gräs, sand, lingonris, tallkottar, mjuka mosskuddar, varma lavaklädda stenar och vassa havstulpanklippor. Jag försöker lägga märke till skillnader mellan hårt och mjukt, kallt och varmt, torrt och vått samt alla andra nyansskillnader mellan underlagen. Det är en angenäm upplevelse, en lisa för kropp och själ, en pågående fotzonterapeutisk behandling. Fotsulorna är likt handflatorna mycket känslig för olika slags beröring, men dåligt tränade i vår sko- och strumpförsedda kultur. Nu får jag äntligen direktkontakt med naturen, med Moder Jord, utan några förmedlande länkar. Ett slumrande sinne, ett känslospröt ut i världen, har återupptäckts som aktiverar mitt ekologiska undermedvetna. 

Det skulle inte förvåna mig om man inom en snar framtid kan erhålla barfotapromenader på läkarrecept.


Horisonterna

Så länge jag minns har jag alltid älskat horisonter och varit nyfiken på vad som döljer sig bortom dem, både bokstavligt och bildligt. Men det fodras mod och styrka att våga utmana och överskrida horisonterna, att byta trygghet mot otrygghet, att kasta sig ut i det okända, att riskera bli av med sina fördomar...

Handtaget till styrpaddeln darrar av iver, 
paddeln som heter Kautu-ki-te-rangi. 
Den styr mot en horisont som knappast är skönjbar, 
mot horisonten som lyftes framför oss, 
mot horisonten som alltid drar sig tillbaka, 
mot horisonten som alltid kommer närmare, 
mot horisonten som alltid föder tvivel, 
mot horisonten som ingjuter skräck. 
Horisonten med dold styrka, 
den aldrig överskridna, aldrig genomträngda... 
De fallande skyarna ovanför, 
de rasande sjöarna under oss 
spärrar den okända väg, 
som vår farkost måste gå.
- Traditionell polynesisk sång

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Synvända

Ifjol gick tänkaren, författaren, vispoeten och konstnären Elisabet Hermodsson ur tiden. Hon har även varit betydelsefull för den ekofilosofiska/ekofeministiska reflektionen i Sverige. Hermodsson myntade bland annat det fantastiska ordet SYNVÄNDA. Ordet är sammansättning av blomman solvända och uttrycket förvända synen. Solvändan är en heliotropisk växt som vänder sina kronblad mot ljuset ”Förvända synen” används inom folktron när ett naturväsen förtrollar en människa och får henne att se och uppleva världen på ett annorlunda sätt. Hon skriver:  Vår tids världsbild är inte längre adekvat för vår tids problem. 
Lösning:  Vi måste byta världsbild för att rädda världen. Ty den bild vi gör oss av världen påverkar världen. 
Vi är alltså i akut behov av att vända synen mot ljuset!

Midsommarnatt

En hälsning i denna nätternas natt, den ljusaste av de ljusa, den blomrikaste av de blomrika, den underskönaste av de undersköna och den mest förtrollade av de förtrollade när läkeörterna är som kraftfullast, när blommorna doftar som ljuvligast, när livet vibrerar som allra mest intensivt, när naturen, årstidernas, släkternas, dansens och kärlekens cirklar möts i ett stort skälvande NU.

Här, mitt i livets allra vackraste famn, är det gudagott att vara. Här skulle jag alltid vilja vandra, drickandes ur livets gåtfulla källa. 

Konsten att göra ingenting

Konsten att göra någonting är utbredd idag. Det är vi alla skolade i. Fulltecknad almanacka ger ofta hög status. Vi bokar in aktivitet efter aktivitet i en aldrig sinande ström utan någon längre paus emellan. Det är så lätt att dras med i allt detta. Till sist protesterar vår kropp och vår själ, ibland högljutt.  

Lena Katarina Swanberg har skrivit boken Konsten att göra ingenting – enkla sätt att njuta av livet som ett svar på detta. På baksidan kan man läsa:
Konsten att göra ingenting är berättelsen om ett äventyr. Om man har sprungit mycket fort, tävlat varje dag och sett till att ropa allra högst, omgett sig med buller och aldrig haft tid att känna efter, rest mycket och fyllt tillvaron till brädden. Då är det ett stort äventyr att göra tvärtom. Gå långsamt. Andas djupare. Se det lilla. Tycka om det man äter. Höra det som inte sägs, känna intuitivt. Sitta stilla och vara tyst. Ta vara på ögonblicket. Vara ensam och tycka om det. Ha tid att vrida och vända på sina drömmar. Upptäcka a…