Fortsätt till huvudinnehåll

Miljonär på minnen

Nyårsdagen, solen skiner och rimfrosten gnistrar. Det är första dagen på ett nytt år. Året ligger öppet som ett tomt ark. 365 nya och fräscha dagar väntar på att fyllas med liv. Jag är spänd och förväntansfull!

Det här året vill jag försöka öppna mig mer för det pågående livet, både för det som pågår inom och utom mig, för såväl dess ljusa som mörka sidor. Försöka ge akt på de små nyanserna i tillvaron. Träna mitt sinne så det kan se och känna mer. Jag tänker på ekosofen Henryk Skolimowskis ord:

Ju känsligare och kunnigare vi blir, desto rikare och större blir vår verklighet.

Jag vill sträva efter att varja dag ska bli en dag att minnas. Eller som någon uttryckte det:

Jag vill bli miljonär på minnen.

Kommentarer

Låter alldeles fantastiskt. Jag är också inne på samma spår.
Monica sa…
...att se det stor i det lilla!
Det låter som en bra målsättning. Jag ska försöka vara mer i nuet, och inte tänka så mycket framåt eller bakåt. Ögonblicket som är, är det enda vi har.
Nu ska jag leva mer efter det.

God fortsätting
Vildängel sa…
Den strävan är jag med på.
Ett riktigt spännande, givande, härligt år, i det inre och yttre, önskar jag dig (och mig).
Malin sa…
Miljoner av bra minnen önskar jag dig och alla andra.

God fortsättning!
Martin sa…
Tack för alla kommentarer!

Ja, för att lära oss att se det stora i det lilla så tror jag vi kan ta kulturutövarna till hjälp som genom mångårigt övande ofta är
mycket receptiva för både inre och yttre verkligheter.

Min sinnesnärvaro ska jag försöka förbättra genom att lära mig mer om mindfulness.

Och så hoppas jag förstås att ni alla hamnar i ett guldregn av minnen 2009.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …