Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2010

Tre tomma stolar

Emma Grön skriver följande i sin blogg fritt efter K G Hammar vilket jag helt ställer mig bakom.

När vi fattar politiska beslut bör vi föreställa oss att det i samma rum finns tre tomma stolar

På den första stolen sitter våra barnbarns barn.

På den andra stolen finns alla levande arter på denna jord.

På den tredje stolen finns alla världens fattiga

Knätofsmanifestet

Det nystartade nätverket Folkmusiker mot främlingsfientlighet har tagit fram ett manifest som lyder:

Ställ inte svensk folkkultur mot mångfald
Vi vill att begreppen svensk folkkultur och mångfald problematiseras samtatt deras innebörd och existensvillkor diskuteras för att därigenommotverka att kulturdebatten polariseras. Svensk folkkultur och mångfaldkan inte bli varandras motpoler i kulturdebatten.


Låt alla komma till tals i kulturdebatten

Svensk kulturdebatt är inte jämställd. Vi vill att professionella utövareoch arrangörer i folkmusikgenren får komma till tals i denkulturpolitiska debatten för att därigenom skapa ett debattklimat därpolitiker, utövare och publik deltar på lika villkor.


Vidga definitionen av svensk folkkultur

Den allmänna synen på svensk folkkultur är och har länge varit förlegadoch kan sammanfattas till någon sorts "skansen- och midsommarkultur". Vivill lyfta fram att svensk folkkultur inte på något sätt är någotkonstant, utan en föränderlig tradition som rym…

Lagom livstempo

Nu har jag kommit fram till sista grenen i vardagens femkamp, lagom livstempo, som beskrivs i boken Rik på riktigt, författad av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson. Här skrev jag senast om vardagens femkamp.

Några känner att tiden är en gåva medan andra känner att tiden är för knapp i förhållande till vad vi vill göra. Om vi lyckas använda tiden till det som är viktigaste för oss bygger vi upp en förmögenhet av upplevelser som vi kan njuta av flera gånger både i stunden och den dag då vi tar oss tid till att se tillbaka och minnas.

Vad som är ett lagom livstempo är individuellt och kan variera med vilken livsfas vi befinner oss i.

När allt kommer omkring har vi gott om tid, ungefär fyra miljoner minuter närmare bestämt. Man kan se tiden som en rännil där tiden rinner iväg. Man kan också se den som en jättelik gruva.

Största delen av vår tid är möjlig att påverka. Det finns få måsten, konstaterar författarna. Genom att använda hjärtat och hjärnan till reflektion över hur vi vill använda ti…

Magasinet Heroes of Today

En ny tidskrift som heter Heroes of Today - Magasinet om nya tidens hjältarhar sett dagens ljus. Tillsammans med livstilsmagasinet Camino och klimatmagasinet Effekt bildar den något av en ny grön våg. Så här låter tidskriftens programförklaring:

Heroes of Today är ett 84-sidigt magasin om nya tidens hjältar, med syfte att inspirera unga att agera för en bättre, roligare och mer hållbar värld.

Vi använder oss inte av domedagsprofetior och skräckscenarion, utan följer en positiv grön tråd genom hela tidningen, med syfte att engagemanget ska smitta av sig.

Vi vill ge unga människor en känsla av att det ”bubblar” i både Sverige och världen av människor, kända som okända, som tar klimatfrågan på allvar, men som har vänt det till något positivt och valt att agera.

Första numret kan man ladda ner här.