Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2014

Hård och mjuk teknologi

Robin Clarke har jämfört samhällen med vad han kallar mjuk respektive hård teknologi. För Arne Naess representerar Clarkes lista motsättningen standardisering/mångfald.Han skriver i boken Ekologi, samhälle och livstil: Decentralisering, uppmärksamhet på de lokala resursernas egenarter, klimat och annat, leder till variation av tekniken inom samma teknologi.

 Hård teknologi/Mjuk teknologi
Stor energiförbrukning/Liten energiförbrukningKraftig förorening/Svag eller ingen föroreningFörbrukning av material och energi/Reversibel användning, återanvändningTidsbegränsad funktion/Fungerar utan tidsbegränsningMassproduktin/HantverksprägelKraftigt specialiserat/Svagt specialiseratStorsamhällsorienrerat/Lanssbygdsorienterat (tätort av små dimensioner)Främlingskap inför naturen/Integrerad i naturenBrist på kapital begränsar användandet/Naturliga begränsningarAnpassad till världshandel/Anpassad till lokala bytesförbindelserÖdelägger den lokala kulturen/Förenlig med lokal kulturTillväxtorienterad/St…