Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2010

Skogsträdgården - drömmen om paradiset

Från England kommer idén om skogsträdgården. Robert Hart var först ut med att lansera begreppet. Huvudidén är att designa paradiset, en trädgård som dignar av bär, frukter, nötter och grönsaker utan att man behöver lägga ner så mycket arbete.

I en skogsträdgård odlar man flerskiktat med ett trädskikt, ett buskskikt och ett örtskikt. Man utgår från skogen och hur den fungerar, främst skogsbrynsmiljön som ofta är flerskiktad med både sol- och skuggtåliga växter. Man kan även arbeta med lutningar och murar för att få ett varmare klimat. Genom att få trädgården att likna en skogmiljö så uppnår man en rad fördelar: Låg skötselnivå - riklig skördEffektiv som kolsänkaMotverkar erosionMindre näringsläkageBra jordstruktur med rötterDrar upp näring från djupare jordlagerSjälvgödande. Man behöver ingen gödseltillförselHögre biologisk mångfaldHögre resiliensFungerar utmärkt som en läkande miljö, typ gröna rehab.Kräver mindre fossilt bränsleLämpar sig som pedagogisk trädgårdNackdelarna är: Svårt att…