Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november, 2009

Var och ens balanspunkt

Begreppet balans tycker jag är centralt för mitt välmående. Jag tycker att mycket i livet går ut på att hitta en fungerande balanspunkt mellan olika polariteter. När jag lyckas hitta min balans mellan två ytterligheter känner jag stor tillfredställelse. Hamnar jag i en obalans mår jag sämre. Lena Katarina Swanberg skriverom en sådan balanspunkt i sin tänkebok Sinnesfrid.

Min sinnesfrid är beroende av att jag håller balansen mellan den drivande otåligheten och det bromsande tålamodet. Men var och en har sin egen balanspunkt. Var är din?

Andra motsatspar kan till exempel vara:
ensamhet - gemenskap
aktivitet - vila
trygghet - utmaning
ensidighet - variation
teori - praktik

Allting är en relation

För mig finns det olika slags relationer, men jag tycker ändå om Regina Lunds tanker om att vi bör sträva efter att ha så många relationer som möjligt till alla och allt omkring oss, både för vår egen, andras och jordens skull. Det motverkar vår tendens att se varandra och jorden som en resurs.

Allting är en relation. Jorden är inte en resurs, det är en relation. Det viktigaste är att vi tänker att vi inte kan se jorden som en resurs, som vi försöker få ut så mycket som möjligt av, utan att vi ser det som en relation att vårda. Om vi slutar att tänka att vi ska få ut något av allting och istället ser allt som en relation där vi ska samspela, då blir det mycket enklare och mer organiskt.

Den största kärleken vi har är den till våra barn, till jordklotet och till varandra. Vi lever i ett samhälle där vi har inbillat oss att den enda relationen är den romantiska relationen. Vi har förstorat kärleken mellan man och kvinna och upphöjt den till högre än alla andra relationer och på så vis gjo…

Handbok för vardagsekologi

Itakt med att vi ställer om våra samhällen i en mer fossilfri och klimatsmart riktning så uppstår ett behov av att ta tillvara på äldre tiders kunskap om självhushållning. Handbok för vardagsekologi, som nu finns i en internetupplaga, samlar ihop den här kunskapen. Boken innehåller följande kapitel: boende, djur, ekologi, ekonomi, energi, fritid, handel, hantverk, hushåll, hälsovård, idéer, kultur, livsmedel, odling, transporter, åkerbruk.

Författarna beskriver handboken så här: Vardagsekologi kan bli den praktiska tillämpningen av en ekologisk helhetssyn. Det kan ske genom att förena ekonomi och ekologi samt inre och yttre miljö till en harmonisk enhet som samverkar istället för att motverka varann. Genom att tillämpa vardagsekologi ska man kunna bruka naturen istället för att förbruka den.
Helt klart är att uppgivenhet och passivitet inte löser några problem. Livet hemma påverkar den stora och lilla världen utanför på gott och ont. Var och en är ansvarig för sina handlingar, var och en…

Att få andra ögon

Det största äventyret behöver inte alltid vara att resa långt bort, till exotiska platser. Det kan också vara att plötsligt se sin vardag med nya ögon, från ett oväntat håll. Genom samtal med andra, olika kulturuttryck och vetenskapslitteratur vidgar vi vårt seende, ser saker och ting på nya sätt. På så vis utkristalliseras ytterligare en mening i det som vi dagligen omger oss med.

Den enda verkliga resan, det enda verkliga föryngringsbadet vore inte att fara till nya trakter utan att få andra ögon, att se världsalltet med en annans ögon, med hundra andra ögon, att se de hundra världar som var och en ser, som var och en av dem är...
Marcel Proust