Fortsätt till huvudinnehåll

Kakbank - småkakor och mikrokrediter

Jag blir så glad när jag hör om nya kreativa projekt som syftar till att göra jorden till en bättre plats att bo på. Här är ett initiativ som även skapar något gott här hemma, en social mötesplats. Kika mer här.

Kakbank är en gör-det-själv-välgörenhet. Vi är övertygade att världen kan bli mer rättvis, om man bara ger människor möjligheten.

En gång i månaden träffas vi hemma hos någon och de som vill donerar 50 kr till banken. De insamlade pengarna lånar vi ut till människor i utvecklingsländer som vill försörja sig själva, sk krediter. Projekten hittar vi på
Kiva.org. Under tiden vi gör detta, njuter vi av hembakade sötsaker (eller nyttigare saker om man önskar!).

När lånen återbetalts (vilket de i snitt gör mer än 98 % av tiden, investeras pengarna i nya lån eller doneras till traditionell välgörenhet, te.x. Läkare utan gränser.

Mikrokrediter, dvs små lån med relativ kort återbetalningstid och låg ränta, tror vi är ett bra sätt ge individer möjlighet att hjälpa sig själva. Det är inte lösningen på alla problem, med det är i alla fall ett steg på vägen. Och ibland räcker det väldigt långt!

Kakbank är inte bara bra för människor i fjärran - den är lika välgörande för oss. De diskussioner som uppstår, de kakor som slukas och de skratt som delas är en viktigt del av vad Kakbank är.

Kakbank startades våren 2007 i Göteborg. Med hjälp av engagerade har banken spridit sig till fler städer. Varje Kakbank är självständig - ekonomiskt och på alla andra sätt - och väljer själv hur de vill sköta sin bank.

Kakbank har från första början och i varje stund varit ett lustprojekt. Så hör gärna av dig till din lokala bank om du tycker det verkar roligt. Eller varför inte starta en egen - det är lättare än du tror.
(Från hemsidan)

Kommentarer

Det här har jag läst om i e veckotidning förut. Klippte ut och sparade på kylskåpet. Nu blev jag påminnd igen. Funderar på om man kan föra in det här på något sätt i bokcirkeln, vi är 9 tjejer som har strot socialt intresse och träffas 1 gång var sjätte vecka för att prata om en bok vi läst. Detta tål verkligen att fundera på.
Martin sa…
Roligt att du blev inspirerad. Ibland behöver man påminnas...

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …