Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2009

Tillräcklig ekonomi

Boken Rik på riktigt, som handlar om hur vi kan skapa en värdefull vardag, har jag tidigare refererat till, senast här. Jag har nu kommit till den fjärde grenen i vardagens femkamp, nämligen tillräcklig ekomoni.

Författarna menar att pengar och livskvalitet inte alltid hör ihop. Vi påverkas negativt när vi upplever att vi inte har tillräckligt med pengar, men vi blir inte lyckligare av att ha mer än tillräckligt av dem. Lagom med pengar ger oss ökad vardagsmakt, men för mycket pengar kan skapa oro och en känsla av tomhet. Forskningen visar att det som är viktigt för livskvaliten inte är ekonomin i sig, utan hur nöjda vi är med vår ekonomi, dvs om vi känner att vi har tillräckligt med pengar. Det är goda nyheter eftersom målet att ha tillräcklig ekonomi är fullt möjligt att uppnå för de flesta svenskar.

Juliet Schot, amerikansk professor i ekonomi och sociologi, menar att konsumtionen delvis är ett resultat av att vi försöker hålla jämna steg med den sociala grupp som vi identifierar oss…