Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2014

Människans nio intelligenser

Vi människor är betydligt med komplexa varelser än vad som ryms inom det alltmer utbredda kvantitativa tänkandet som har sina rötter i framförallt 1600-talets vetenskapliga revolution då en mekanistisk syn på människan och världen föddes, en uppfattning som säger att allt går att mäta och väga.

Standardiserade IQ-test har varit det traditionella sätt att mäta intelligens på. Howard Gardner ifrågasätter om intelligens är ett fenomen som kan mätas. För att ge en bredare bild över mänsklig förmåga har han delat upp intelligensen i nio kategorier.  Han menar att var och en av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet om vi får möjlighet att använda vår bästa intelligens.

1. Språklig intelligens  2. Logisk-matematisk intelligens  3. Visuell-spatial intelligens  4. Kroppslig-kinestetisk intelligens  5. Musikalisk intelligens 6. Social intelligens  7. Intuitiv intelligens 8. Naturintelligens 9. Existensiell intelligens