Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2011

Förädling av ögonblicket

På mina vandringar får jag ofta möjlighet att odla min sinnesnärvaro. Ute i skogen och uppe på fjället har jag betydligt lättare att leva i nuet. Den stora utmaningen är att ta med sig detta in i vardagen.

Sällan har jag hört någon uttrycka sinnesnärvaro vackare än Henry David Thoreau:

Oberoende av väder, under alla klockslag dag som natt, har jag varit angelägen om att förädla ögonblicket och också göra en skåra för det på min käpp; jag har velat stå på mötespunkten mellan två evigheter, det förflutna och framtiden, vilket är ingenting annat än det nuvarande ögonblicket; och på denna linje ville jag balansera på tå.