Fortsätt till huvudinnehåll

Myblock - en revolution i det tysta

Det pågår en revolution i det tysta. Än så länge i en blygsam skala men när den får lite mer fart kommer den nog få en stor betydelse tror jag. Myblock heter den och är främst ett redskap att kommunicera med människor där du bor.

Myblock har skapats av tre småbarnspappor i Göteborg med en stark vision om att både livet och världen blir bättre om man lär känna flera människor där man bor. På en karta kan man lätt se vad de andra Myblock-medlemmarna bor.

Här är fördelarna:
  • Hitta och kontakta människor runt där du bor
  • Lägg upp efterlysningar, aktiviteter, eller köpes och säljes i kvarteret
  • Starta och delta i grupper kring olika intressen och aktiviteter

Här kan du registrera sig utan kostnad.

Genom Myblock tror jag vi kan stärka våra lokalsamhällen på gräsrotsnivå och skapa mer levande boendemiljöer med en mängd sociala nätverk och verksamheter. Det kan till exempel röra sig om odlingslotter, trädgårdar, hantverkslokaler, reperationsrum, bokcaféer, möteslokaler, närbutiker, kulturhus, fest- och danslokaler, bytesringar, utlåningscentraler av prylar som man kan dela på

Allt det här bidrar till att skapa socialt händelserika områden. Ensamheten minskar och uppväxtmiljöerna för våra barn blir mycket rikare.

Kommentarer

Men vilken bra idé! Tänk att använda tekniken - som skulle kunna göra oss mer och mer isolerade och oberoende av varandra precis tvärtom. Så att vi istället och med hjälp av den knyter nya kontakter och får nya vänner där vi bor. Genialt!
Björn sa…
Yes!
Det ska jag verkligen kolla in, eller upp, eller hur man nu kollar saker.

/Björn
Martin sa…
Ulrika Gabriel:
Myblock går stick i stäv med hur vi än så länge använt internat. Vi behöver dock bli fler.
Björn: Det gör du rätt i. Du kommer ej att bli besviken.
Lolitalotta sa…
Det här är jag helt med på. Precis vad vi behöver!
Filosofia sa…
Tack för tipset!!! Det är ju suveränt, vilket bra nätverk :-)Ska försöka sprida kunskap om detta. Kan jag kopiera texten du skrivit o lägga in här på min blogg? /Sofia

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …