Fortsätt till huvudinnehåll

Att dansa tillsammans

En kväll i veckan åker jag med min äldsta dotter på sex år till Allégården i Göteborg där hon dansar folkdans. Det blir mest avancerade ringlekar med mera, bland annat engelskor. I ett annat rum dansar ungdomar med stor energi och påhittighet och senare på kvällen tar de vuxna dansgolvet i besittning.

Jag blir mer och mer övertygad om att vi förlorat en del viktiga värden i vår moderna tillvaro såsom till exempel att sjunga och dansa tillsammans. Allsång på Skansen stora popularitet visar med all tydlighet att det finns ett sådant behov.

Ibland blir det även en folkdanskväll för mig där ofta pardans och engelskor varvas. Glädjen i stegen, rytmen i kroppen och euforin när allt stämmer med musiken är sammantaget en oöverträffad upplevelse. Och att vara del av en större gemenskap får mig att må bra. Alla leenden smittar och är så välgörande. Motion och kroppskonstakt är ju också viktiga ingredienser för vårt välbefinnande, liksom den sociala dimensionen på och utanför dansgolvet.

Efter en lyckad danskväll kan jag gå på rosa moln i flera dagar. Det finns forskning som säger att dans och rörelse:

 • stimulerar social kontakt
 • minskar känslan av utanförskap
 • skapar sammanhang och är meningsskapande
 • sätter igång en kreativ process
 • bearbetar såväl fysiska spänningar som psykiska konflikter
 • stimulerar ickeverbal kommunikationsform
 • etablerar en integrerande känsla av kropp och känslor och förstärker betydelsen av en
  balans mellan kropp och känslor för vårt välbefinnande.
 • etablerar en avspänning; kroppsligt och själsligt
 • förstärker förmågan att våga uttrycka sig och sätta gränser
 • är en tvärvetenskaplig process som samtidigt stimulerar fysiologiska, psykologiska och
  konstnärliga processer.
 • är en metod som bidrar till en medveten närvaro i kroppen, en ökad upplevelse av acceptans och en förbättrad självkänsla, det vill säga tron på sig själv och den egna
  förmågan.

Kommentarer

Monica sa…
I de "Levande kraft"-kurser jag varit på poängteras just detta med dansens betydlese för närvaron i kroppen mycket och vi dansar v ä l d i g t mycket! Och det är sååå härligt, särskilt när man lärt sig att göra precis det som faller en in utan att bry sig ett enda dugg om vad de andra tycker. Befriande!
Det låter roligt. Vilken kväll och tid är det. Funderar på om det kan vara nåt för oss också?
Martin sa…
Monica, det låter undebart att våga släppa fram själsliga krafter och låta dem ta kroppslig gestalt.
Martin sa…
Inger(Maria), det är på torsdagar på Allégården. Tider och åldersgrupper se http://www.naverluren.se/
Man kan prova på några gånger utan kostnad.
Vi kanske ses!
Malin sa…
Fick en award av Monica, vill gärna skicka den vidare till dig. Titta in på min blogg så förstår du mer! Allt gott!
sjömilla sa…
Många bra tankar på den här sidan. Jag kommer absolut att återvända! Fortsätt så här!

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Gerotranscendens - det positiva åldrandet

I vårt samhälle råder en stor upptagenhet av ungdomskultur i olika former. Det är från ungdomen det nya kommer, modet, musiken och många politiska rörelser. Media och kommersiella aktörer hänger på. Att bli äldre har låg status. Åldrandet göms undan på institutioner och/eller hamnar i mediaskugga.
Jag tror att vi skulle må bra av att se varje fas i livet, barndomen, ungdomspåren, medelåldern och ålderdomen, som något unikt och positivt med sina särskilda förtjänster, ungefär som årstidsväxlingarna i naturen.
Gerotranscendens,som ligger i linje med det här resonemanget, är en psykosocial utvecklingsteori om det positiva åldrandet. Teorins upphovsman är professor Lars Tornstam. På hemsidan finns mycket matnyttigt, bland annat beskrivs gerotrancendensens kännetecken som kan upplevas i varierande antal och olika mycket:
Förändrad tidsuppfattning En känsla av att vara barn, ungdom, vuxen, medelålders och gammal på en och samma gång! Man ser tillbaka på gamla livsupplevelser med nya och mer li…