onsdag 12 november 2008

Platser dit ingen nytta når

När vi tänker på staden ser vi ofta framför oss dess centrala delar med butiker, bostäder och maktcentra. De är noga planerade och de syns överallt på fotografier, från turistbroschyrer till företagens årsredovisningar. Vår bild av staden formas genom dessa. De här platserna kallar jag stadens framsidor, men staden har också andra sidor, nästintill osynliga.

Leta efter platser dit ingen nytta når. Uttjänta, de bruna. Som parken, där solrosorna tagit över. De som blommar höga, sköna bara för sin egen skull. Platser för ett möte där allt är röst, där allt är öppet öra.
Katarina Frostensson

Mellan vägar, under broar, längs öde kajer, i övergivna industriomrpden, på gammal jordbruksmark utvecklar sig livet vildvuxet och oplanerat. Här finner vi stadens baksidor. Här ligger tomter i ett slags träda och väntar på att exploateras. Vatten, grönska, förfallna skjul, gamla industrilokaler och sönderrostade järnvägsspår smälter samman till en nytt helt med starka surrealistiska inslag, Här uppstår hittills okända biotoper med en ny ekologi. Resultatet blir något som varken går att beskriva i kulturella eller biologiska termer, något som ligger utanför all kontroll. De här ingemanslanden bidrar inte till stadens täthet men rymmer ett slags andlig potential. En del forskare beskriver dem som icke-platser i motsatsen till platser där människor är förankrade i aktiviteter, minnen och biografier. I negationens form säger baksidorna något om stadens framsidor, vad som döljer sig bakom kulisserna, det som inte visas upp i officiella sammanhang.

1 kommentar:

Ilahinoor sa...

:) Så sant. Det är vackert på ett helt annat vis. Oslipat. Oväntat för mig denna dag då jag såg fram emot grön skog och nypon men istället hamnade på stadens sömnigaste bakgator. Kontrast till fullo.

lägger till dig på bloglovin nu oxå, schysst o få mail när nytt kommer. Fortsätt sprida dina vackra ordsammansättningar!