måndag 21 april 2008

Vardagens femkamp

Jag har tidigare skrivit om boken Rik på riktigt författad av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson. De vill se en samhällsvision som har välbefinnande som kärna snarare än välstånd och välfärd. De senare begreppen är inte tillräckliga mått för att mäta välbefinnande, menar de. Välbefinnande och livskvalitet beskrivs i boken som att ha god självkänsla, goda relationer, givande sysselsättning, tillräcklig ekonomi och lagom livstempo. Om vi lyckas bra i dessa grenar i vardagens femkamp så belönas vi med värden som mening, kärlek, glädje, frid och vardagsmakt. Författarna tycker att all kraft i samhällsutvecklingen ska koncentreras på att förbättra förutsättningarna för välbefinnande. Deras samhällsvision sammanfattas i begreppet hållbart välbefinnande som innefattar ett långsiktigt välbefinnande för alla utan att utarma naturen och andra människor. Jag återkommer med fördjupade inlägg utifrån detta resonemang.

2 kommentarer:

Anki sa...

Jag har vid flera tillfällen lyssna tpå Fredrik Warberg när han har pratat om de thär och det är enkelt och så självklart men ändå så svårt på samma gång. Jag gillar verkligen Rik på riktigt!

Martin sa...

Att ta sig an vardagens femkamp hör säkert till det svåraste man kan ge sig in på. Men när man ställer upp ett litet realistiskt delmål utifrån sina specifika förutsättningar och når det får man mer energi att gå vidare...