måndag 14 april 2008

Grand Tour med mina barn

På 1600- och 1700-talen var det vanligt att adelsungdomar gjorde bildningsresor genom Europa, en så kallad Grand Tour. Den betraktas som en obligatorisk del av utbildningen och var ofta en förutsättning för en karriär i staten. De orter som skulle besökas var noga planerade i förväg. Påbjudna resmål var London, Paris, Rom, Berlin och i vissa fall Aten om ekonomin tillät. När ett nytt borgerskap växte fram under 1700- och 1800-talen tog de över denna tradition från adeln.

Jag har ambitionen att göra en modern variant av Grand Tour med mina barn för att få dem att upptäcka mångfalden i den värld vi lever i, både vad gäller naturen och olika kulturella uttryck. Jag försöker ta dem till metropoler, museer, historiska platser, orörd vildmark med mera. Genom detta hoppas jag att de som vuxna kan relatera sig till mer och därigenom få lättare att hitta sin personliga väg genom livet.

Inga kommentarer: