Fortsätt till huvudinnehåll

Tre berättelser om vår tid


I boken Active Hope identifierar Joanna Macy och Chris Johnstone tre berättelser eller världsbilder som svarar mot tre olika sätt som vi närmar oss den sociala, ekonomiska och ekologiska krisen som världen står inför för närvarande. De existerar parallellt och varje berättelse, eller version av verkligheten, fungerar som en lins genom vilken vi ser och förstår vad som händer. 

·  Business as Usual – Affärer som vanligt
Denna berättelse utgår från antagandet att det inte finns något större behov av att förändra vår nuvarande livsstil. Farhågorna är överdrivna. Ekonomisk tillväxt anses vara avgörande för välståndet och ny grön teknik ska lösa miljöproblemen. Den resulterar i ett passivt hopp.  

·  The Great Unraveling – Den stora upplösningen
Katastrofscenarierna är centrala i denna berättelse. Vi närmar oss oundvikligen en apokalyps på grund av industritillvästsamhällets avigsidor, en utveckling som inte går att hejda. Denna berättelse skapar uppgivenhet. 

·  The Great Turning – Den stora vändningen
Denna berättelse handlar om övergången från ett industritillväxtsamhälle till ett livsbefrämjande samhälle som tar sig an och läker människorna och jorden. Var och en försöker hitta sitt unika bidrag i denna omställning, vilket skapar ett aktivt hopp.

Författarna skriver med hänvisning till den tredje berättelsen: 
Vid valet av historia väljer vi inte endast vilken typ av värld som framtida generationer ärver efter oss, utan det påverkar också vårt eget liv här och nu. När vi hittar en god berättelse och ger oss in i den helt och fullt kan historien verka genom oss, andas nytt liv i allt vi gör.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Gerotranscendens - det positiva åldrandet

I vårt samhälle råder en stor upptagenhet av ungdomskultur i olika former. Det är från ungdomen det nya kommer, modet, musiken och många politiska rörelser. Media och kommersiella aktörer hänger på. Att bli äldre har låg status. Åldrandet göms undan på institutioner och/eller hamnar i mediaskugga.
Jag tror att vi skulle må bra av att se varje fas i livet, barndomen, ungdomspåren, medelåldern och ålderdomen, som något unikt och positivt med sina särskilda förtjänster, ungefär som årstidsväxlingarna i naturen.
Gerotranscendens,som ligger i linje med det här resonemanget, är en psykosocial utvecklingsteori om det positiva åldrandet. Teorins upphovsman är professor Lars Tornstam. På hemsidan finns mycket matnyttigt, bland annat beskrivs gerotrancendensens kännetecken som kan upplevas i varierande antal och olika mycket:
Förändrad tidsuppfattning En känsla av att vara barn, ungdom, vuxen, medelålders och gammal på en och samma gång! Man ser tillbaka på gamla livsupplevelser med nya och mer li…

Samiska ord för snö

Jag fascineras av de vita vinterfjällen. Snön lugnar och utgör en projektionsyta för mina tankar och känslor. Jaget framstår i tydligare relief.

Det finns många sorters snö som endast ett tränat öga kan se. Samerna har under århundraden skapat ett stort antal ord för snö. Nedan ett litet urval från den utmärkta boken Snö - en renskötare berättaravYngve Ryd. Kunskapen kommer från en man vid namn Johan Rassa som ägnat hela sitt liv åt renskötsel i Sarek och Badjelánnda

gálav före där skidorna sjunker djupt i lös vintersnö
guolldo snöstorm
habllek lätt luftig dammsnö
jiega is
muohta snö
njáhtso blöt snö
ridne snö i träden
ruohkadagá barblåsta fläckar på kalfjället, vindblotta
siebla genomblöt snö om våren
sjålkkå trampad, hård och slät snö
soavlle sjövatten blandat med snö ovanpå isen
suohpa snöbro över bäck på sommaren
säásj gammal grov lös snö, rinner som grovsalt
tjarvva skare
tjiegar område där renarna gräver i snön och äter
tsievve hård snö som renarna inte gräver igenom
vahtsa lite nysnö
åppås orörd …