Fortsätt till huvudinnehåll

Minimalism


Jag reducerar, minimerar, decimerar, förenklar, skalar av för att hitta kärnan i det som gör livet värt att leva. Det finns så mycket distraktioner som gör att jag missar målet: skjuter vid sidan av eller inte ens ser det. Jag vill vaska fram de ting, relationer och aktiviteter som gör mig lycklig, engagerad, inspirerad och ger mig energi. Jag tror att ett enklare liv är förutsättningen för att knyta djupare band till sig själv, andra och naturen. Så fort som möjligheten öppnar sig hoppas jag kunna skapa mig ett minimalt liv på landet, gärna tillsammans med andra i ett boendekollektiv.

Som ett led i detta prylbantar jag. Följande frågor av Agneta Nyholm Winqvist i boken Feng Shui för svenska hem hjälper mig i detta utredningsarbete:
- Tycker jag om den här saken?
- Behöver jag den?
- Är den bra eller dålig för mig?
- Vilka minnen, tankar och känslor väcker den i mig?
- Om det är dags att släppa den, ska jag då sälja, slänga eller ge bort den?


Kommentarer

Just den boken var min start för 10 år sedan. Även "Köp inte den här boken" av A-C Gramming. Om EN sak kommer in/MÅSTE köpas så är det TVÅ ut som gäller. Jag har totalt köpstopp sedan 1/10 2015 och köper endast löparskor (billigaste sort) och underkläder om jag absolut är utan.
Välkommen in på min blogg! Din är viktigt :) Får jag fråga om din ålder?
Tack för kommentar och tips om inspirerande blogg! Vilken avundsvärd ihärdighet du visar!

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …