Fortsätt till huvudinnehåll

Free Zone GöteborgFree Zone Göteborg heter ett projekt av den danska konstnärsduon Bosch & Fjord som i sommar visas på Göteborgs konsthall. Projektet synliggör på ett lekfullt sätt de osynliga normer som präglar vårt samhälle. Genom skyltar, som inspirerar till olika handlingar i det offentliga rummet såsom spela musik, skrika, dansa, sova, hoppa, kyssas, diskutera med mera, skapas små frizoner i stadsrummet.

Free Zone Göteborg sätter fokus på gränserna mellan det privata och offentliga rummer och synliggör hur vi använder oss av staden och vad den är till för. Vad skapar livsgälädje och vad är viktigt för oss? (Från broschyren Free Zone Göteborg)

Jag blev mycket upprymd av projektet och hoppas att dess idéer sprider sig ut över världen så vi får både ett roligare och mänskligare samhälle.

Kommentarer

Uppmaningen att se och omdefiniera staden med hjälp av skyltar som uppmanar till olika former av handling som Bosch & Fjord vill och att ta staden i besittning och "att bryta mot de osynliga normer och regler som styr hur vi uppför oss i stadsrummet och använda oss av det på nya och innovativa sätt" är enligt mitt sätt att se det bara intressant i sin antites:


Nyckelfunktionen hos projektet blir med de uttalade uppmaningarna en skugga av den merkantilistiska ordningen; det är det "nya" och den nästan i entreprenörmässig anda "innovativa" funktionen som är det primära i deras uppmaning; inte människornas emotionella och/eller sociala behov.

Redan programtexten förråder den hierarkiska ordningen: skyltarna UPPMANAR till alternativa handlingar som andra godtyckligt har valt.

Hur trevligt det än är att kyssa någon man älskar, blir uppmaningen att göra det (kanske med vem som helst som står i närheten av samma skylt) långt mer kränkande än skyltar som "Olaga fiske förbjudet", "Beträd inte gräsmattan" eller "Förbjudet för katter och hundar".

Ifrågasättandet av regler i det offentliga rummet stannar i konstduons verk vid maktkampen om regelverket -- vilka regler som gäller vid vissa platser. Människorna som omfattas om den striden blir mer förtryckta än någonsin tidigare, till och med på ett metaideologiskt plan.

Därför skulle jag hellre vilja framhäva denna blogs upphovsmans (Martin) verk med tomma skyltar, utplacerade i staden. En tom skylt signalerar att det finns en maktgest som föregår skylten men makten att kontrollera människorna försvinner i och med att de är just tomma -- det finns ingen order som man kan ta till sig. Tvärt om ger en sådan Martin Olsson-skylt en tydligare möjlighet till reflektion än vad till och med Dan Wolgers provokativa vägskyltar gör: En abstrakt skylt utgör ett bättre ett fält för att ta reda på hur vi själva upplever och vill se det offentliga rummet och dessutom kanske vad vi skulle vilja använda det rummet till.
Martin sa…
Tack Fredrik att du tar dig tid och reflekterar över vad jag skriver!

Att uppmana till aktivitet är kanske inte det bästa ordvalet. Jag tolkade det som att uppmuntra, inspirera människor, att helt frivilligt våga leva ut sina inre önskningar. Om man känner sig ensam kan man söka upp en plats dit andra går för att samtala. Vill man spela gatumusik så finns det en sådan plats anvisad. Känner man sig trött så finns det en plats dit man kan bege sig för att sova om man har långt hem. Och vill man kyssa sin käresta utomhus så finns det en sådan plats där detta är helt ok osv.

Och tack för att du kom ihåg mina tomma skyltar.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …