Fortsätt till huvudinnehåll

En tystare och grönare stad

Här kommer några förslag på hur man kan få en tystare och grönare stad med mindre biltrafik till gagn för alla som bor där.

 • Utbyggd kollektivtrafik
 • Fler snabblinjer med buss
 • Signalprio för bussar.
 • Korttidsuthyrning av cyklar
 • Färre p-platser i stadskärnan - bilfria torg
 • Avgiftbelagda p-platser (lägre p-avgifter för miljöbilar)
 • Lägre hastigheter
 • Företag och organisaioner påverkas att effektivisera sina resor och transporter
 • Resepolicy och reseriktlinjer för kommunanställda. Tillgång till tjänstecyklar.
 • Fler parkeringplatser utanför stadskärnan med intressanta stråk, gärna med butiker, in till stadskärnan. Avståndet gör förhoppningsvis att fler väljer att gå eller cykla
 • Personalparkeringarna inom kommunen avgiftbeläggs
 • En bilpool för kommunanställda som motverkar onödiga resor
 • Skyltade p-leder
 • Informationkampanjer till kommuninvånarna om att hellre gå och cykla än ta bilen
 • Bygg fler cykelparkeringar
 • Trafiksäkra cykelvägar med garanterad snöröjning
 • Starta bilpooler för privatpersoner
 • Uppmuntra samåkning

Kommentarer

Mattias sa…
Bra tankar! Du är välkommen att praktisera samåkning tillsammans med oss och folk som tänker som dig. Ett härligt växande gäng: www.skjutsgruppen.nu och twitter.com/skjutsgruppen
Martin sa…
Tack! Vilket underbart bra initiativ! Lovar att sprida detta vidare.
Fredrik sa…
Bra lista!

Ja, och du kan bli B-medlem i vår nystartade bilpool, så kan du åka kollektivt och hälsa på oss och sedan köra den om du måste ha en bil när du är här.
Anonym sa…
OK! Men hur gör vi i obygden?
Martin sa…
En del av detta kan ju även appliceras på obygden. Cykelbanor behövs på många ställen. En utbygd kollektivtrafik är ett annat recept. Bilpool kanske kan fungera på en del håll. Man kan t ex försöka få gång en produktion av biobränslen som gas och etanol. Har du själv några idéer?
Braiga tankar:)
Kram Llalis
Monica sa…
Du e så påhittig Martin! Önskar jag hade hälften av din förmåga... Just nu har jag INGEN! Men, nästa helg är det dags för ekofilosofi igen och jag hoppas att hjulen snurrar igång så smått då... :)
Martin sa…
Fredrik: Det låter bra att kunna hyra en bil från ert bilkooperativ när man besöker Skåneland.
Lallis: Tack själv för miljoner positiva tankar.
Monica: Det mesta har jag hittat när jag googlat. Märkvärdigare än så är det inte. Hoppas att din ekofilosofikurs blir inspirerande.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …