Fortsätt till huvudinnehåll

Nyfikenhet, drömmar, humor, frihet

Utifrån den kinesiska levandskonsten redogör Lin Yutang i boken Konsten att njuta av livet för sin syn på vad som gör livet värt att leva omsatt i praktisk vardagsfilosofi. På bokens baksida kan man läsa följande. Det är en alltigenom klok och glad levnadskonst, fylld av sunt förnuft, av sinne för humor och poesi, av kärlek till en sorglös och rörlig tillvro, med livskavalitet som mål. Läs, lär och njut - livets rikedom och lycka finns inom räckhåll för alla

Yutang skriver bland annat om vad han menar kännetecknar människan:
För det första har hon en lekfull nyfikenhet och ett medfött forskningsbegär; för det andra har hon drömmar och idealism av ett eller annat slag; för det tredje och viktigast har hon humor och tack vare denna egenskap möjlighet att tygla sina drömmar och hålla sin idealism i schack. För det fjärde och reagerar inte människan mekaniskt och entydigt för sin omgivning i likhet med djuren, utan äger förmåga och frihet att själv bestämma sitt handlingssätt och förändra omgivningen efter sin vilja. Det sista påståendet är liktydligt med att den mänskliga personligheten är det sista på jorden som låter sig reduceras till mekaniska lagar; det finns något ogripbart hos människan som undandrar sig alla mekaniska lagar.

Kommentarer

Fredrik sa…
Ett stimulerande sätt att tänka för att inte låsa in sig själv i mallar.

Visserligen överdriver hon när hon skriver att människan undandrar sig alla mekaniska lagar (förresten har hon en för luddig förståelse för vad mekanismer är); den som granskar sig själv och sin omgivning lite upptäcker nog att människan både som social och biologisk varelse är en kombination av mekaniska och icke-mekaniska "lagar".

Men det är stimulerande skrivet ändå, liksom.
Martin sa…
Fredrik, jag håller delvis med dig. Boken verkar vara skriven i polemik mot den mekanistiska världsbilden som är så förhärskande i västerlandet. Kan kanske försklara vissa överdrifter.

Personligen är jag emot alla typer av reduktionism. Jag är för en pluralistisk syn på människan. Hon är alldeles för komplex för att bara betrakats ur ett eller några synvinklar.

Djupast sätt tror jag det finns något ogripbart hos människans väsen, något som inte låter sig fångas i en text eller några mekanistiska lagar.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …