Fortsätt till huvudinnehåll

Leve drömmaren!

Inte sällan används ordet drömmare som ett skällsord. Det vill Axel Fredenholm ändra på. I sin bok Så har jag hört sjunger han drömmarens lov:

Att vara drömmare är att vara föregångare, vägvisare och uppfinnare. Alla världshistoriens storverk har börjat med en dröm. Man kan med all rätt säga att hela vår civilisation är en förverkligad dröm. Sjömannen drömmer om länder bortom haven, slaven drömmer om frihet och hantverkaren om maskiner.
/.../
Diktare, tänkare, mänsklighetens största välgörare, föraktades och kallades drömmare. Ja, de kallas så än idag. Leve drömmaren!

Kommentarer

Malin sa…
Ja, leve drömmaren! Allt gott!

"...dröm gärna och helst vad tiden inte vill. Var otidsenlig framåt och bakåt..." ur Vagnen av Harry Martinsson
Martin sa…
Wow!!! Vilket fint citat av den gode Harry som jag tycker så bra om. Det ska jag genast skriva ner i min anteckningbok- Tusen tack Malin!
Martin sa…
Malin, jag funderar på citatet.

Det är nog först då man tänker utamför de gängs ramarna som man kan vara verkligt kreativ och innovativ.
Malin sa…
Den finns i sin helhet på min blogg!
Hej Martin,

Vilken intressant blog du har! Jag håller helt med dig och Fredenholm om att drömmaren borde få högre status i dag! Detta hänger ju ihop med att vara kreativ, tycker jag. Som Lawrence säger:

“Let each individual act spontaneously from the forever incalculable prompting of the creative wellhead within him.”
(D. H. Lawrence)

Själv är jag både drömmare och (vilket kanske ses som ännu mer fånigt och patetiskt numera) romantiker. :)

/Jenny
Martin sa…
Tack Jenny!

Jag blir alltid lika fascinerad när nya bloggare dyker upp från ingenstans. Vilket fantastsikt medium det här med blogg är.

Jag har också skrivit en del om kreativitet tidigare och visst är den kopplad till drömmar och visioner om något annorlunda än det vi ha för handen.

Naturromatiker är jag i allra högsta grad. Jag mår bra av att ibland se mig som en del av något större helt, ett kosmiskt sammanhang, en känsla jag ofta får ute i naturen.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …