Fortsätt till huvudinnehåll

Tjäna pengar och rädda världen

I boken Tjäna pengar och rädda världen författad av Erika Augustinsson och Maja Brisvall presenteras den hållbara ekonomins entreprenörer som blir allt fler världen över. Denna nya typ av företag ser ingen motsättning mellan att skapa vinst och att bidra med en positiv samhällsutvevkling såväl socialt som ekologiskt. Boken ger flera exempel på företag som sysslar med denna nya form av aktivism, ofta mycket effektiv.

Dem Collective, Myrorna, GodEl, Hand in Hand, Patagonia, Situation Stockholm, Saltå kvarn är några exempel på socialt och ekologiskt hållbara företag och organisationer.

Boken bejakar människans kreativitet och vilja till att bidra till en positiv samhällsutveckling. Boken avslutas med följande mycket förtröstansfulla ord som bådar gott inför framtiden:

Slutligen kan vi paradoxalt nog konstatera att vi befinner oss bara precis i början på något väldig stort, roligt, utmanande och nyskapande. Att det var så stort hade vi inte en aning om när vi började, som en helt ny galax där det dyker upp nya stjärnor varje dag. Vissa bildar helt nya system och nya pusselbitar till universum. Det är en resa som precis börjat.

Kommentarer

Det är helt fantastiskt. Att kunna tjäna pengar och bidra till att världen blir en bättre plats.
Jag tror nästan att det är varje människas inre mening.
Monica sa…
Det är det där med att tjäna pengar som på något sätt måste bli mindre viktigt. Så länge det är den största drivkraften tror jag inte på bättring. Kanske har de som driver de här företagen en annan drivkraft som är större och då...!
Martin sa…
Maria: Ett fint sätt att se det hela.
Monica: Vinsten i sig är aldrig målet i det sociala företagandet. Den är bara ett medel att rädda världen. Vinsten återinvesteras i företaget som på så sätt blir ännu starkare i sina ambition att förändra sakernas tillstånd. Och att kunna leva på företaget gör ju att man kan ägna mer tid åt det än åt ideellt arbete där man måste ha en annan inkomstkälla.
Monica sa…
Så sant. Det finns nog hopp, bara tillräckligt många resonerar så!
Precis så ser jag på det. Om man kan tjäna pengar på det man tycker är viktigt då kan man ägna sig åt det istället för att söka brödföda i något man ser som mindre viktigt.

Dessutom tycker jag inte pengar i sig är så viktiga. Men det är viktigt för mig att kunna försörja mina barn och eftersom jag inte lever på självhushåll eller har förmågan att göra det är pengar mitt enda verktyg.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …