Fortsätt till huvudinnehåll

Utopia

För mig är livet en öppen historia där allt kan hända. Jag vill inte låsa fast mig vid bara en tolkning av människan och världen. Mina föreställningar revideras allt eftersom jag lägger min livsmosaik. Gamla bitar förvinner och nya tillkommer, men en föränderlig bild är hela tiden skönjbar. Utan den skulle jag bara famla runt utan någon färdriktning.

Om världen hade varit förklarat, om det ej fanns några frågor, skulle livet förlora mycket av sin spänning och oförutsägbarhet, tycker jag. Det är just detta som poeten Wislawa Szyborska utrycker så fint i dikten Utopia:


En ö där allting bara klarnar

Här kan man stå på bevisens grund.

Den enda väg som finns är den framkomliga vägen.

Buskarna bara dignar över alla svaren.

Här växer Rikiga Förmodans träd
med sina sedan gammalt utredda grenar.

Det storstilat raka Förståelsens träd
vid källan som heter Å På Så Vis.

Ju längre in i snåren, ju bredare öppnar sig
Självklarhetens dal.

Finns det något tvivel, så skingras den av vinden.

Ekot tar till orda utan anrop,
förklarar så gärna världarnas hemligheter.

Till höger en grotta, där ligger själva meningen.

Till vänster Djupaste Övertygelsens sjö.
Sanningen lättar från botten och flyter upp i dagen.

Dalen behärskas av Bergfasta Förvissningen.
På spetsen sitter Springande Punkten.

Ön är trots sin tjusning öde,
och på strnden syns små märken av fötter, samtliga vända i riktning mot havet.

Som om man bara begett sig härifrån
och utan återvändo sänkt sig i djupet.

I ett liv som man inte förstår.

Kommentarer

S o F sa…
Oj, oj - detta var vackert skrivet!

Tack!
Malin sa…
Eller som hon också skrivit; "Jag kunde varit mig själv men utan häpnaden"

Det är vackert tycker jag. Så minns jag hennes ord, kan vara något förvanskat av mitt minne, men innebörden finns där.

Varmaste!
Martin sa…
Tack för kommentarer!
S o F: Visst är hon en stor språkkonstnär.
Malin: Om allt varit förklarat hade det inte funnits något att häpna inför.
Monica sa…
Oj... Det gillar jag! Den tål nog att läsas mååååååånga gånger.
Fredrik sa…
Szymborska är lite underskattad, tycker jag. Visserligen fick hon nobelpriset men "folk" tycker ofta att hon är konstig eller flummig eller att hon röker för mycket. Jag gillar hennes dikter för att de är så ljusa. Det är tyvärr och konstigt nog ovanligt med ljusa dikter som håller hög litterär klass.

En annan superpoet som delvis skriver ljusa dikter är Akiane Kramarik. Vissa av hennes dikter innehåller mycket av världens smärta men även de skiner som av ett gudomligt ljus.
Martin sa…
Fredrik: Det ljusa, livsextasen, är av någon anledning underrepresenterad i kulturen och litteraturen. Det ljusa är ju också en integrerad del av livet. Det ljusa kan också ha ett djup vill jag tro. Det finns ibland en fixering vid självömkan och mänskliga svagheter. Naturligtvis ska man inte blunda för detta, men det råder ett slags obalans Det finns ju trots allt många positiva krafter i världen och inom oss.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …