Fortsätt till huvudinnehåll

Bekämpa fanatism genom att sprida hopp

Författaren Amos Oz skriver i boken Hur man botar en fanatiker om fanatismens natur, och vad man göra för att bemöta och bekämpa fanatismen, såväl hos andra som hos sig själv.

Oz menar att fanatismen är en ständigt närvarande beståndsdel i den mänskilga naturen, äldre än någon ideologi eller religion i världen. Han skriver:

Fanatismen är ofta kopplad till en atmosfär av djup hopplöshet: där människor känner att det inte finns annat än nederlag, förödmjukelse och värdelöshet kan de kan de ta sin tillflykt till olika former av desperat våld. Enda sättet att slå tillbaka hopplöshet ät att skapa och sprida hopp - kanske inte bland fanatikerna men bland de sansade.
/.../
Skapa hopp och dessa sansade människor ska komma fram och göra sin närvaro märkbar. Jag vidhåller att det inom varje samhälle bara är de sansade som är i stånd att tygla fundamentalisterna.

Kommentarer

Monica sa…
Ha, det där gick ju fort! Och det låter intressant. Dottern har visst boken säger hon så jag får lägga den på kö för läsning.
Martin sa…
Det blir ytterligare inlägg vad det lider med utgångspunkt i den här viktiga boken.
Den boken får jag lust att läsa.
Jag ska försöka få tag i den på biblioteket inför nästa nattpass
Martin sa…
Maria, roligt att höra från dig.
Boken en kort och koncis så den går säkert att hinna med under ett nattpass.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …