Fortsätt till huvudinnehåll

Att bli medveten om sina livsmål

I boken Rik på riktigt, som ja senast skrev om här, finns ett verktyg som kan hjälpa oss att bli mer medvetna om vad vi personligen tycker är viktigt att prioritera i livet och i dess olika faser. Vi kan inte få allt samtidigt och det är lätt att tappa bort sig själva bland alla budskap som når oss dagligen.

Författarna presenterar 18 olika livsmål som fångar det mesta som vi människor brukar sträva efter. Övningen går ut på att rangordna livsmålen och sätta 1 för det mest betydelsefulla livsmålet och 18 för det minst betydelsefulla. Sedan har vi skapat oss en 18-i-topp-lista över vilka mål vi tycker är viktiga i vår vardag. Med den insikten kan vi lägga kraften på sådant som vi mår bra av och harmonierar med våra livsmål.

Ledarskap - att leda, organisera och påverka andra

Expertis - att bli en auktoritet inom ett ämnesområde

Anseende - att bli välkänd och få hög stus

Mening - att vara hjälpsam mot dem som behöver det

Välstånd - att bygga upp en stark finansiell ställning

Gemenskap - att känna vänskap eller tillgivenhet i mn familj, på arbete och gentemot andra människor

Trygghet - att uppnå en trygghet vad gäller arbete och ekonomi

Självförverkligande - att få en god personlig utveckling och lyckas med utmaningar

Plikt - att följa min priciper och ideal

Nöje - att ha roligt och vara lycklig

Familj - att bilda familj och få barn

Variation - att få uppleva nya sakar

Fritid - att själv få bestämma över min tid

Resultat - att prestera och vara lönsam

Arbete - att ha ett intressant arbete

Frihet - att tänka och handla som jag själv vill

Bekvämlighet - att ha det lugnt, skönt och bekvämt

Hälsa - att vara sund och frisk

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …