onsdag 25 februari 2009

Att bli medveten om sina livsmål

I boken Rik på riktigt, som ja senast skrev om här, finns ett verktyg som kan hjälpa oss att bli mer medvetna om vad vi personligen tycker är viktigt att prioritera i livet och i dess olika faser. Vi kan inte få allt samtidigt och det är lätt att tappa bort sig själva bland alla budskap som når oss dagligen.

Författarna presenterar 18 olika livsmål som fångar det mesta som vi människor brukar sträva efter. Övningen går ut på att rangordna livsmålen och sätta 1 för det mest betydelsefulla livsmålet och 18 för det minst betydelsefulla. Sedan har vi skapat oss en 18-i-topp-lista över vilka mål vi tycker är viktiga i vår vardag. Med den insikten kan vi lägga kraften på sådant som vi mår bra av och harmonierar med våra livsmål.

Ledarskap - att leda, organisera och påverka andra

Expertis - att bli en auktoritet inom ett ämnesområde

Anseende - att bli välkänd och få hög stus

Mening - att vara hjälpsam mot dem som behöver det

Välstånd - att bygga upp en stark finansiell ställning

Gemenskap - att känna vänskap eller tillgivenhet i mn familj, på arbete och gentemot andra människor

Trygghet - att uppnå en trygghet vad gäller arbete och ekonomi

Självförverkligande - att få en god personlig utveckling och lyckas med utmaningar

Plikt - att följa min priciper och ideal

Nöje - att ha roligt och vara lycklig

Familj - att bilda familj och få barn

Variation - att få uppleva nya sakar

Fritid - att själv få bestämma över min tid

Resultat - att prestera och vara lönsam

Arbete - att ha ett intressant arbete

Frihet - att tänka och handla som jag själv vill

Bekvämlighet - att ha det lugnt, skönt och bekvämt

Hälsa - att vara sund och frisk

Inga kommentarer: