torsdag 12 februari 2009

Modern filosofi versus ekofilosofi

I boken Ekofilosofi - att forma en ny livstaktik av Henryk Skolimowski skriver han bland annat om skillnaden mellan modern filosofi och ekofilosofi. Han sammanfattar sitt resonemang i följande förenklade motsatspar. Jag tror att det kan vara en bra utgångspunkt för vidare diskussioner:

DEN MODERNA FILOSOFIN EKOFILOSOFIN
fragmentarisk(analytisk) vittomfattande

eftersträvar information eftersträvar visdom

blundar för miljön och ekologin miljömässigt och ekologiskt medveten

sammanhängande med det materiella framstegets ekonomisammanhängande med livskvalitetens ekonomi

politisk indifferent politisk medveten

socialt oengagerad socialt engagerad

tiger om individuellt ansvar talar klarspråk om individuellt ansvar

intolerant gentemot transfysiska fenomen tolerant gentemot transfysiska fenomen

bortser från hälsan uppmärksam på hälsan

språkorienterad livsorienterad

"objektiv"(indifferent) engagerad

andligt sett död andligt levande

7 kommentarer:

Monica sa...

Jag kan i alla fall skriva under på den gröna delen eftersom jag med händer, fötter, själ och hjärta är insyltad i ekofilosofins värld numera. Och har man en gång hamnat där lär det vara svårt att återvända till det gamla...

Ekognista sa...

Vad roligt att få en sådan tydlig bild av vad ekofilosofin verkligen innebär.

Martin sa...

Monica:
Finns det ytteligare motsatspar eller annorlunda uppfattnngar bland andra ekofilosofer?
Ekognista:
Tack, är det något mosatspar du vill att jag förklara mer ingående så gör jag gärna det.

Monica sa...

En liten konstpaus bara - ju mer man studerar ekofilosofi desto mindre "vet" man vad det är. Det är så jättestort och innefattar ett stort tänkande. Jag skulle rekommendera den som är intresserad att läsa Sigmund Kvalöy, Mangfold og tid, som är en av ekofilosofins grundare. Ska grunna på frågan lite, det finns definitivt fler motsatspar.

Anonym sa...

Ursäkta en fråga - vad är modern filosofi? Allt efter Kant? Allt under 1900-talet? Eller kanske allt från Grekerna och framåt?
Jag skulle nog tro att man kan iordna ekosofin under rubriken modern filosofi.
Alltför grova generaliseringar är definitivt ofilosofiskt, eko- eller inte.

R

Martin sa...

Anonym:
Jag håller helt med. Det är grova generaliseringar och listan är förenklad som jag skrev i inledningen. Skolimowski gör den här sammanfattning efter att ha behandlat punkt för punkt och definierat vad han menar med modern filosofi. Materialismen och positivismen hör bland annat dit, men jag återkommer gärna med ett fylligare svar om du vill.

Visst är ekosofin modern, men den har i mångt och mycket uppstått i opposition till den etablerade filosofin.

Skolimowskis bok Ekofilosofi skrevs 1981 så det har hänt en del i den traditionella filosofin sedan dess. Jag kan inte säga att jag håller med om allt i boken, men jag tycker att den är ett intressant debattinlägg.

Lena sa...

intressanta perspektiv...