Fortsätt till huvudinnehåll

Modern filosofi versus ekofilosofi

I boken Ekofilosofi - att forma en ny livstaktik av Henryk Skolimowski skriver han bland annat om skillnaden mellan modern filosofi och ekofilosofi. Han sammanfattar sitt resonemang i följande förenklade motsatspar. Jag tror att det kan vara en bra utgångspunkt för vidare diskussioner:

DEN MODERNA FILOSOFIN EKOFILOSOFIN
fragmentarisk(analytisk) vittomfattande

eftersträvar information eftersträvar visdom

blundar för miljön och ekologin miljömässigt och ekologiskt medveten

sammanhängande med det materiella framstegets ekonomisammanhängande med livskvalitetens ekonomi

politisk indifferent politisk medveten

socialt oengagerad socialt engagerad

tiger om individuellt ansvar talar klarspråk om individuellt ansvar

intolerant gentemot transfysiska fenomen tolerant gentemot transfysiska fenomen

bortser från hälsan uppmärksam på hälsan

språkorienterad livsorienterad

"objektiv"(indifferent) engagerad

andligt sett död andligt levande

Kommentarer

Monica sa…
Jag kan i alla fall skriva under på den gröna delen eftersom jag med händer, fötter, själ och hjärta är insyltad i ekofilosofins värld numera. Och har man en gång hamnat där lär det vara svårt att återvända till det gamla...
Ekognista sa…
Vad roligt att få en sådan tydlig bild av vad ekofilosofin verkligen innebär.
Martin sa…
Monica:
Finns det ytteligare motsatspar eller annorlunda uppfattnngar bland andra ekofilosofer?
Ekognista:
Tack, är det något mosatspar du vill att jag förklara mer ingående så gör jag gärna det.
Monica sa…
En liten konstpaus bara - ju mer man studerar ekofilosofi desto mindre "vet" man vad det är. Det är så jättestort och innefattar ett stort tänkande. Jag skulle rekommendera den som är intresserad att läsa Sigmund Kvalöy, Mangfold og tid, som är en av ekofilosofins grundare. Ska grunna på frågan lite, det finns definitivt fler motsatspar.
Anonym sa…
Ursäkta en fråga - vad är modern filosofi? Allt efter Kant? Allt under 1900-talet? Eller kanske allt från Grekerna och framåt?
Jag skulle nog tro att man kan iordna ekosofin under rubriken modern filosofi.
Alltför grova generaliseringar är definitivt ofilosofiskt, eko- eller inte.

R
Martin sa…
Anonym:
Jag håller helt med. Det är grova generaliseringar och listan är förenklad som jag skrev i inledningen. Skolimowski gör den här sammanfattning efter att ha behandlat punkt för punkt och definierat vad han menar med modern filosofi. Materialismen och positivismen hör bland annat dit, men jag återkommer gärna med ett fylligare svar om du vill.

Visst är ekosofin modern, men den har i mångt och mycket uppstått i opposition till den etablerade filosofin.

Skolimowskis bok Ekofilosofi skrevs 1981 så det har hänt en del i den traditionella filosofin sedan dess. Jag kan inte säga att jag håller med om allt i boken, men jag tycker att den är ett intressant debattinlägg.
Lena sa…
intressanta perspektiv...

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Om att vandra

Jag har varit ute och nött skorna på vägarna och stigarna som så många gånger förut. Den här gången vandrade min vän och jag längs pilgrimsleden i Dalsland. Vi nådde aldrig fram till den heliga källan i Edsleskog. Ett åskväder satte stopp, men själva vandrandet är alltid ett mål i sig.

Under det att vi i långsamt mak förflyttar oss genom landskapets skiftande karaktär så tar samtalen fart som aldrig förr. Det blir ofta ett bokslut över det gångna året samtidigt som man får möjlighet att dra upp riktlinjerna för det kommande. Denna inre vandring landar då och då i den yttre när någon sällsynt blomma eller något naturfenomen uppenbarar sig. Eller när ett upp- och nedförslut ger sig till känna i kroppen. På utsiktpunkterna och vid lägerelden får samtalen ofta ett extra djup.

Efter vårt sedvanliga morgondopp sitter jag inte sällan med någon diktsamling i min hand som får mig att se livet från oväntade håll. En kortfattad kulturhistoria om landskapet där vi rör brukar också slinka ner i pa…