söndag 21 september 2008

Meningsfulla möten mellan människor

All samhällelig förändring startar genom sociala interaktioner. Vi möts, gillar eller ogillar varandra och skapar relationer. Massor av sådana möten varje dag utgör basen i ett samhälle. Nyckeln till en hållbar utveckling är att skapa fler meningsfulla möten mellan människor. Möten som kan ersätta planslös shopping, tröstkonsumtion och ogenomtänkta inköp. Och som kan skapa livliga diskussioner och genomtänkta beslut.

Så skriver Johanna Ståhl, tidskriften Caminos chefredaktör. Camino - inspiration för smartare livsstil är ett visionärt magasin till bredden fylld av goda exempel på individer, företag och organistioner som alla jobbar för ett hållbart samhälle i bred bemärkelse. När man läser tidskriften får man uppfattningen att en ljusnande framtid redan här. Det finns så många positiva krafter runt omkring oss. Camino har verkligen blivit ett forum och en brännpunkt där en mängd meningsfulla möten äger rum med fokus på en bättre värld. Med den fräscha designen och det moderna upplägget når man även ut till fler än de redan frälsta. 2007 blev Camino vinnare av Det stora trendpriset.

1 kommentar:

Monica sa...

Åh, det där hon skriver känns så rätt! Tänk om vi kunde åstadkomma fler givande möten med människor och färre inköp...