Fortsätt till huvudinnehåll

I varje skopa havsvatten

Allt vad vi säger och gör påverkar det fortsatta skeendet genom tillvaron. Varje litet steg i rätt riktning är storartat och gör mig mycket glad och hoppfull inför framtiden. Vi påverkar fler än vi tror genom vårt sätt att leva och vara. Trots våra fel och brister kan vi alla göra något, om aldrig så litet, för att jorden ska bli en bättre plats att bo på. Författaren och kosmopoliten Sverre Holmsen skriver:

I varje människoöde ingår den globala historien.
I varje skopa havsvatten finns droppar från varje hav.
I varje ögonblick rör sig alla tider.
Vi är alla släkt.
Vi är alla krafter i ett sammanhängande nät av orsak och verkan.
Vi är alla individuellt och globalt medansvariga genom tankar, ord och handlingar.

Kommentarer

Fredrik sa…
Jag försöker göra små steg i rätt riktning, i synnerhet för min familj. Mig själv lyckas jag sämre med (men så är det väl för de flesta som inte är narcissister).

Tyvärr är det också så att varje litet steg i fel riktning påverkar oss själva och varandra. Därför finns det mycket elände i världen.

Men det är bra att vara glad och hoppfull. Sådant är i sig goda steg i rätta riktningar.
Martin sa…
Genom åren har jag gått många steg i fel rikting, men när jag någon gång känner att jag är på rätt väg (det kan röra sig om något pyttelitet) så blir jag sporrad att gå vidare. Och det är viktigt att hålla kvar den känslan, tror jag. Sedan är det ofta det första steget som är tyngst...
Fredrik sa…
Ack, ja...den som kunde hålla kvar önskade känslor...

Även om jag inte kan just det, kan minnet av en känslas tillstånd kanske återskapa en liknande känsla som kan vara användbar nästa gång det är dags att ta ett litet viktigt steg.

Lika bra att jag gör det med en gång...
Martin sa…
Nyckeln till ett gott liv än nog att försöka hålla kvar den positiva känsla vi får efter att ha gjort något som vi känner stolthet inför. Men inget är så svårt. Är det någon som har några tips? Sedan återfaller säkert alla människor i negativa tankar då och då, tror jag. Det är väl en del i utvecklingsprocessen. Förhoppningsvis rör vi oss i det långa loppet mer i positiva än i negativa spriraler.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …