Fortsätt till huvudinnehåll

Slump och kreativitet

I den kreativa processen ingår ofta slumpen som en vital del. Om vi är öppna för slumpen, det vill säga till saker som råkar komma i vår väg, kan våra projekt ta oanade vändningar. Ibland används begreppet serendipitet för en innovation som är ett resultatet av slump tillsammans med uppmärksamhet och kombinationsförmåga. Här kommer två citat:

En upptäckt sägs vara en slump som möter ett förberett sinne.
Albert Szent-Gyorgyi

Slumpen är alltid mäktig. Ha ständigt kroken ute; i den damm du minst anar det, kommer det att finnas en fisk.
Ovidius

Kommentarer

Sune sa…
Zappa sa; the devils are in the details. I det har han rätt. Det är där vi ser/hör/märker skillnaden på det vi möter; hantverk eller hastverk. Slumpen bär på samma storhet. Här kan verkligheten stjälpas, eller hjälpas. Jo, det är nog bäst att vara vän med slumpen, både när den är god, som ond.
Fredrik sa…
Det är svårt att vara vän med slumpen. Slumpens natur är att vara närvarande när man inte kan förutse det. Kan man det, infinner den sig inte lika tydligt.

Det är endast i efterhand man kan identifiera den som slump; nästan som är fallet med fysikens kvanta och "elementarpartiklar".

Om vi sedan väljer att se slumpen, sådan den infann sig, som ond eller god har nog med vår inklination till konsonans eller dissonans att göra, snarare med extern "godhet" eller "ondska".
Martin sa…
Tack för kloka och tänkvärda ord om slumpen i största allmänhet.

Jag tror att lösningen på kreativa problem inte sällan kommer från ett oväntat håll, från något banalt i vår vardag, från tillfälligheternas spel, det vi inte kan styra över. Blir vi allt för målinriktade i vårt skapande är det mycket som går oss förbi. Det betyder inte att allt i vår omgivning bidrar till att lösa vårt kreativa problem men genom att vara öppen inför möjligheten är vi en bit närnare lösningen. Så var min tanke.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Gerotranscendens - det positiva åldrandet

I vårt samhälle råder en stor upptagenhet av ungdomskultur i olika former. Det är från ungdomen det nya kommer, modet, musiken och många politiska rörelser. Media och kommersiella aktörer hänger på. Att bli äldre har låg status. Åldrandet göms undan på institutioner och/eller hamnar i mediaskugga.
Jag tror att vi skulle må bra av att se varje fas i livet, barndomen, ungdomspåren, medelåldern och ålderdomen, som något unikt och positivt med sina särskilda förtjänster, ungefär som årstidsväxlingarna i naturen.
Gerotranscendens,som ligger i linje med det här resonemanget, är en psykosocial utvecklingsteori om det positiva åldrandet. Teorins upphovsman är professor Lars Tornstam. På hemsidan finns mycket matnyttigt, bland annat beskrivs gerotrancendensens kännetecken som kan upplevas i varierande antal och olika mycket:
Förändrad tidsuppfattning En känsla av att vara barn, ungdom, vuxen, medelålders och gammal på en och samma gång! Man ser tillbaka på gamla livsupplevelser med nya och mer li…