måndag 25 augusti 2008

Slump och kreativitet

I den kreativa processen ingår ofta slumpen som en vital del. Om vi är öppna för slumpen, det vill säga till saker som råkar komma i vår väg, kan våra projekt ta oanade vändningar. Ibland används begreppet serendipitet för en innovation som är ett resultatet av slump tillsammans med uppmärksamhet och kombinationsförmåga. Här kommer två citat:

En upptäckt sägs vara en slump som möter ett förberett sinne.
Albert Szent-Gyorgyi

Slumpen är alltid mäktig. Ha ständigt kroken ute; i den damm du minst anar det, kommer det att finnas en fisk.
Ovidius

3 kommentarer:

Sune sa...

Zappa sa; the devils are in the details. I det har han rätt. Det är där vi ser/hör/märker skillnaden på det vi möter; hantverk eller hastverk. Slumpen bär på samma storhet. Här kan verkligheten stjälpas, eller hjälpas. Jo, det är nog bäst att vara vän med slumpen, både när den är god, som ond.

Fredrik sa...

Det är svårt att vara vän med slumpen. Slumpens natur är att vara närvarande när man inte kan förutse det. Kan man det, infinner den sig inte lika tydligt.

Det är endast i efterhand man kan identifiera den som slump; nästan som är fallet med fysikens kvanta och "elementarpartiklar".

Om vi sedan väljer att se slumpen, sådan den infann sig, som ond eller god har nog med vår inklination till konsonans eller dissonans att göra, snarare med extern "godhet" eller "ondska".

Martin sa...

Tack för kloka och tänkvärda ord om slumpen i största allmänhet.

Jag tror att lösningen på kreativa problem inte sällan kommer från ett oväntat håll, från något banalt i vår vardag, från tillfälligheternas spel, det vi inte kan styra över. Blir vi allt för målinriktade i vårt skapande är det mycket som går oss förbi. Det betyder inte att allt i vår omgivning bidrar till att lösa vårt kreativa problem men genom att vara öppen inför möjligheten är vi en bit närnare lösningen. Så var min tanke.