tisdag 26 augusti 2008

Den fria viljan

Jag tror på den fria viljan. Så som jag ser det hänger graden av fri vilja samman med hur medvetna vi är om vad som format oss som individer. Det handlar om barndom, kön, socialgrupp, etnicitet med mera. Ju större medvetenhet vi har om dessa faktorer desto större handlingsutrymme får vi, desto större är chansen att vi överskrider våra förutsättningar, desto lättare gör vi de val som är bra för oss och andra.

Många gånger har det varit främlingen, någon som kommer från en annan miljö än jag, som utmanat det jag tagit för självklart och på så sätt öppnat mina ögon. Andra gånger har det varit fråga om en medveten kartläggning av mitt förflutna för att försöka se de mönster som jag tagit över. Om vi inte medvetandegör oss själva är risken stor att vi begår samma misstag gång på gång. Och då är vår fria vilja mer beskuren.

Även om vi är medvetna om vad som format oss så är det nog ofta så att vi ändå delvis går vidare i gamla fotspår för vi behöver ju alla känna tillhörighet någonstans. Det är ju svårt att leva i ett ständigt flux för då tappar vi ju vår identitet och vårt sociala sammanhang.

4 kommentarer:

Fredrik sa...

...eller också tror vi oss ha ett stort handlingsutrymme därför att vi inte känner till de begränsade faktorerna.

En yngling kan känna sig oövervinnerlig. Unga idag känner sig ofta pessimistiska inför samhällets utveckling men optimistiska inför sina egna karriärmöjligheter.

Jag tror att det finns ett mått av fri vilja som är mer eller mindre artikulerat hos oss men en fri vilja måste sättas i praktik genom faktiska handlingar. De faktiska handlingarna begränsas av de begränsade möjligheter som vår omgivning erbjuder. Helt enkelt det gamla aktör- kontra strukturproblemet. Utan vilja kan man troligen inte utföra ens den enklaste sak men ju mer vilja man vill artikulera, desto mer friktion får man vara beredd på att möta i den (visserligen dynamiska) struktur vi opererar inom.

Martin sa...

Jag håller helt med om att omgivningen kan begränsa vårt handlingsutrymme, men jag vill tro att vi i samma takt som vi blir medvetna om de faktorer som formar våra val också har lättre att ingå i mer heterogena grupper där vi får möjlighet att utveckla nya sidor hos oss själva som vi inte kunnat göra inom den gruppen som vi fötts in i.

inger granberg sa...

En gång hörde jag en man säga om människors förmåga:
- Att det på en och samma gång är förvånande hur mycket och hur litet en människa kan.
Det där tänker jag på rätt ofta

Jag tror att det är detsamma med den fria viljan. Vi kan på en och samma gång påverka mycket litet och väldigt mycket med den.

Martin sa...

Inger, tack för orden! Jag lovar att meditera över dem.