Fortsätt till huvudinnehåll

Hastighetens övning

Den brasilianske författaren Paulo Coelho skriver i sin debutbok Pilgrimsresan om en vandring längs den mytompunna pilgrimsleden vars mål är Santiago de Compostela i Spanien. Saga och verklighet blandas på ett mustigt sätt. Camino de Santiago bildar en fond för Coelhos livsfilosofi som kortfattat går ut på att meningen och det extraordinära alltid återfinns i det enkla. Den handlar också mycket om att våga förverkliga sina drömmar. I boken följer författaren mästaren Petrus som tilldelar honom en serie uppgifter under vandringen som får honom att upptäcka denna enkelhetens filosofi. Colheo skriver: När du gör en rutinmässig sak på ett annorlunda sätt vis låter du en ny människa växa inom dig. Nedan är ett exempel på en övning i den andan.

HASTIGHETENS ÖVNING
Gå hälften så fort som du brukar under
tjugo minuter. Fäst dig vid alla detaljer,
människor och miljöer som omger dig.
Den bästa tiden för övningen är efter
lunch.
Upprepa övningen i sju dagar.

Kommentarer

Fredrik sa…
"När du gör en rutinmässig sak på ett annorlunda sätt vis låter du en ny människa växa inom dig"

-- Detta är sant i dubbel mening. Att ofta göra sådana saker hjälper hjärnan att hålla sig i trim. Hjärnan "lär" sig på så vis nya saker och nybildade neuroner och nya synapskopplingar som rent fysikaliskt blir följden av ändrade rutinmönster reducerar risken att drabbas av demensåkommor i högre ålder.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …