söndag 10 augusti 2008

Snäcksamlande

Det står en glasvas och lyser i vårt köksfönster, gul av sol och sommar. För vart år fylls den på med nya små snäckor. Hela familjen, små som stora, är engagerad i insamlingsarbetet, så meditativt och okomplicerat. Det utgör en välbehövlig paus i det framrusande och oöverblickbara vardagslivet.

Vasen står där hela året och minner om Nordkoster, denna lycksalighetens ö, som blivit vårt årliga sommarnöje. Den lilla gula trubbiga strandsnäckan Littorina obtusata är ett exotiskt inslag i den svenska faunan, precis som kungsfiskaren i luften och blågyltan i havet. De verkar höra tropikerna till och deras prunkande färgerna framstår som än starkare i den skandinaviska naturen.

Om denna tradition lever vidare inom familjen ser jag i framtiden damejeanner till bredden fyllda av gyllene snäckor.

Inga kommentarer: