måndag 23 juni 2008

Midsommarvisa

I Swåps musik möter den keltiska folkmusiktraditionen den svenska. Det tydliga släktskapet förenar, olikheterna berikar. Musikerna kommer både från Sverige och England.

Swåp framför den vackraste sommarvisa jag känner till. Det är en traditionell ringdansvisa, nedtecknad av Richard Dybeck 1811 - 1877 i Kölsta-röten i Västmanland. Jag älskar den enkla lite naiva texten.

- Och träden de lövas
och marken är grön
Och varendaste blomma
Hon stånder så skön
- Lilla fågeln han sjunger
med ljuvelig röst
- Han är väldigt glader
allt uti i sitt bröst
- Så prisom vi sommaren
fager och fin
- sjung om ljuvelig, ljuvelig
midsommartid

Inga kommentarer: