Fortsätt till huvudinnehåll

Tillräcklig ekonomi

Boken Rik på riktigt, som handlar om hur vi kan skapa en värdefull vardag, har jag tidigare refererat till, senast här. Jag har nu kommit till den fjärde grenen i vardagens femkamp, nämligen tillräcklig ekomoni.

Författarna menar att pengar och livskvalitet inte alltid hör ihop. Vi påverkas negativt när vi upplever att vi inte har tillräckligt med pengar, men vi blir inte lyckligare av att ha mer än tillräckligt av dem. Lagom med pengar ger oss ökad vardagsmakt, men för mycket pengar kan skapa oro och en känsla av tomhet. Forskningen visar att det som är viktigt för livskvaliten inte är ekonomin i sig, utan hur nöjda vi är med vår ekonomi, dvs om vi känner att vi har tillräckligt med pengar. Det är goda nyheter eftersom målet att ha tillräcklig ekonomi är fullt möjligt att uppnå för de flesta svenskar.

Juliet Schot, amerikansk professor i ekonomi och sociologi, menar att konsumtionen delvis är ett resultat av att vi försöker hålla jämna steg med den sociala grupp som vi identifierar oss med. Människor i kvarteret där vi bor, på vår arbetsplats samt från TV- och reklamvärlden utgör vår referensgrupper.

Författarna hävdar att det är viktigt att ifrågasätta varifrån vi får våra konsumtionsönskemål. Annars riskerar vi fastna frustration och beteenden som går ut över vårt välbefinnandet. När vi ger oss tid att reflektera över de här frågorna kommer vi kanske fram till att vi vill konsumera mindre för att kunna gå ner i arbetstid och på så sätt få en större vardagsmakt.

I vår tid är konsumismen ett förhärskande ideal. Genom materiell konsumtion försöker vi även tillfredställa de behov som inte är materiella. Självkänslan och identiteten har idag blivit starkt sammanflätat med pengar och materiell standard, men det finns många andra områden i livet som man kan bygga sin identitet kring såsom till exempel egenskaper, förmågor, erfarenheter, kunskap, intresse, åsikter, social situation och livsstil. Följande citat, som har cirkulerat på internet, tangerar detta:

Med pengar kan man köpa
status, men inte bekräftelse
hus, men inte trivsel
en säng, men inte sömn
en klocka, men inte tid
en bok, men inte kunskap
läkemedel, men inte hälsa

Kommentarer

Ha en riktigt fin fortsättning
Kram Lallis
Anonym sa…
Kloka ord!
Å Paulo Coelho är en av mina favoriter!
Monica sa…
Kan bara rekommendera den där boken - "Rik på riktigt"! Den träffar så himla mitt i prick.
Martin sa…
Boken är lika aktuell nu som när den kom för några år sedan. Den handlar om att ta makten över sitt vardagsliv.
Annelie sa…
så riktigt, tänker på Nina Björk, läste en intervju i tidningen Vi för ett tag sedan, tyckte att hon hade en vettig syn på just detta, att vi passerat "tillräcklig god standard för länge sedan2 vi har blivit fartblinda i vår strävan,hon strävar efter en öppen diskussion utan skuldbeläggning och tolkningsföreträdande på vad som är rätt och fel

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …