måndag 30 november 2009

Var och ens balanspunkt

Begreppet balans tycker jag är centralt för mitt välmående. Jag tycker att mycket i livet går ut på att hitta en fungerande balanspunkt mellan olika polariteter. När jag lyckas hitta min balans mellan två ytterligheter känner jag stor tillfredställelse. Hamnar jag i en obalans mår jag sämre. Lena Katarina Swanberg skriver om en sådan balanspunkt i sin tänkebok Sinnesfrid.

Min sinnesfrid är beroende av att jag håller balansen mellan den drivande otåligheten och det bromsande tålamodet. Men var och en har sin egen balanspunkt. Var är din?

Andra motsatspar kan till exempel vara:
ensamhet - gemenskap
aktivitet - vila
trygghet - utmaning
ensidighet - variation
teori - praktik

2 kommentarer:

Monica sa...

Sant. Och tänkvärt.

Bengt sa...

Jag kan bara hålla med. Balans är helt avgörande för mig också, och ibland betyder det att man får försaka en del. Instämmer i dina val av kontraster. Har själv två olika bloggar, med balansen som yttersta syfte - för mig själv, och för tillvaron i övrigt.