Fortsätt till huvudinnehåll

Att få andra ögon

Det största äventyret behöver inte alltid vara att resa långt bort, till exotiska platser. Det kan också vara att plötsligt se sin vardag med nya ögon, från ett oväntat håll. Genom samtal med andra, olika kulturuttryck och vetenskapslitteratur vidgar vi vårt seende, ser saker och ting på nya sätt. På så vis utkristalliseras ytterligare en mening i det som vi dagligen omger oss med.

Den enda verkliga resan, det enda verkliga föryngringsbadet vore inte att fara till nya trakter utan att få andra ögon, att se världsalltet med en annans ögon, med hundra andra ögon, att se de hundra världar som var och en ser, som var och en av dem är...
Marcel Proust

Kommentarer

Kloka ord, både av dig och av herr Proust. Tack!
Sune sa…
Också en resa till exotiska platser sker med den egna kroppen & de egna ögonen. Du är. Du är där. Men jag håller med. Jag är där jag är och helst är det här. I min vardag, bland åkrar, stenar, pendeltåg och vatten. Det finns en speciell skönhet i en nyansrik grå vardag.
Såg också att du hittat Wanåsprojektet En annan väg. Välkommen ner till Skåne till sommaren kan vi ta oss dit gemensamt, varför inte med cykel?
Martin sa…
Ulrika: Tack för uppmuntrande ord!
Sune: Alla dessa hundra andra ögon kan vi plocka med oss både här hemma och utomlands. Det är ingen motsättning. Vore trevligt att gemensamt cykla i Skåne nästa sommar.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …