torsdag 30 juli 2009

Livets innersta och sannaste beståndsdelar

Den amerikanska författaren och filosofen Henry David Thoreau bosatte sig i mitten av 1800-talet i en egenhändigt tillverkad koja i skogen vid tjärnen Walden. Där levde han ett enkelt liv i nära samklang med naturen på jakt efter livets innersta kärna. Thoreau skriver i boken Walden, nyöversatt till svenska 2006:

Jag flyttade till skogarna för att kunna leva överlagt, för att endast befatta mig med livets innersta och sannaste beståndsdelar och se vad jag kunde lära därav, så att jag i min dödsstund skulle slippa att göra den upptäckten att jag aldrig hade levat.

2 kommentarer:

Fredrik sa...

Underbar bok! Inte bara för dess eskapism som kan verka exotisk idag när industrialiseringen verkligen har genomsyrat hela vår värld, från de synliga till de osynliga partiklarna, utan för dess livsbejakande syn. En varm bok att varmt rekommendera!

Martin sa...

Jag läser just nyöversättningen Walden som har ett betydligt modernare och mer lättflytande språk. Citatet ovan lyder så här i nyöversättningen:
Jag flyttade till skogarna för att jag ville leva medvetet, för att möta inget annat än livets väsentligheter och se om jag kunde lära mig vad de hade att lära ut; när jag stod inför döden ville jag inte upptäcka att jag inte hade levt.