Fortsätt till huvudinnehåll

Mosaikism är kalejdoskopisk oändlighet

Sverre Holmsen hette en av min ungdoms absolut största hjältar. Han var författare och kosmopolit och pläderade hela sitt liv för mänsklighetens enhet och ett liv i samklang med naturen. Han föddes i Sydafrika av norska föräldrar, men växte upp i Sverige. I tonåren gick han till sjöss och kom att vistas en hel del i Kanada, Som författare bodde Holmsen på Tahiti, i Marocko och på Teneriffa och slutligen i Sverige. Han kom under livet i kontakt med en mängd olika kulturer och religioner, vilket kom att prägla hans livssyn.

Hans bok Sjungande korall, som är en djupdykning ner i polynesisk kultur, på sätt och vis lika rik som Paul Gauguins måleri, räknas som hans främsta roman. Reseskildringarna Morialand och Het horisont från Tanger i Marocko är också mycket läsvärda. Den förra handlar om mystiska resor i det inre, den senare är en impressionistisk reseskildring med många kloka tankar. Hans livsfilosofi, som han kallar mosaikism, har påverkat mig mycket genom åren. Så här beskriver han den i boken Globen runt:

Mosaikism är förverkligande av enhet. Så länge jag lever så är min sysselsättning att lägga mosaik. Ett fredligt sovrande och enande i olikhet är individens och mänsklighetens väg och räddning till större klarhet och ett bättre öde.

Livet är ständig flödande vågrörelse och växling, en ström av rytmisk kraft. Ensidighet är begränsning och strider mot livslagen. Alla våra små mänskliga klimat är beroende av varandra och bildar tillsammans ett enda klimat. Mosaikism är kalejdoskopisk oändlighet. Ensidighet är okunnighet och brist på rytm, vilket leder till mycket elände. Lägg mosaik och förena mångfalden till ett i dig. Splittring är svaghet och otakt. Samla ditt liv i tid, kraft och rytm till enhet och takt med den stora livsrytmen.

Mosaikism är stil och metod i psykologi, religion, filosofi, konst, litteratur, musik och vetenskap. Mosaikism är människa och mening. Med den skapas en bättre möjlighet för större koncentration, exakthet och därmed en lättare och rikare livsväg. Genom mosaikismen finner jag läge och kurs. Ty att navigera är att lägga mosaik. Att resa och leva är att navigera. Livet är en äventyrlig historia, en färd genom egendomliga sköna och farliga farvatten. Men den som vill kan lära sig livsnavigation. De som inte vill kan lägga sin farkost i torrdocka, färdas blint eller driva vind för våg till fara för sig själv och andra.

Kommentarer

Väldigt intressant läsning:)
Och tack för din fina kommentar inne hos mig.
Jag kommer gärna tillbaka till din blogg flera gånger.
Kram Lallis
Martin sa…
Tack för kommentaren. Den värmde.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …