tisdag 21 oktober 2008

Den fria viljan och samhälleliga strukturer

Här skrev jag tidigare om den fria viljan och de möjligheter vi har att överskrida våra förutsättningar om vi blir mer medvetna om vad som format oss som individer. Men samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att många samhälleliga strukturer påverkar våra möjligheter att göra fria val. Den tvivelaktig kategori som jag tillhör, en vit manlig, icke-funktionshindrad, heterosexuell europé, har varit normerande och haft stora möjligheter att göra fria val. Alla andra har varit avvikande från denna norm: barn, kvinnor, funktionshindrade, hbt-personer och människor från andra kulturer. De har haft ett lägre människovärde och varit utsatta för ett strukturellt förtryck vilket inneburit mer begränsade möjligheter.

I över hundra är har det förts en politisk kamp som syftat till att inlemma de här grupperna i den samhälleliga gemenskapen och ge dem ett lika värde och bättre möjligheter att göra fria val. Vi har kommit en bra bit på väg men det återstår ett hårt arbete både politiskt och hos oss själva. Vi bär alla på en mängd fördomar, vi dömer varandra omedvetet, vilket försvårar utvecklingen mot ett jämställt samhälle där alla har samma chans till fria val.

1 kommentar:

Monica sa...

Och så går vi alla omkring och tror att vi inte har några fördomar alls, bara för att vi är så vana vid dem... Dom är liksom "normaliserade"...