Fortsätt till huvudinnehåll

Skapa fler interkulturella mötesplatser

Jag tror att förbrödringen och försystringen av mänskligheten kan gå via de aktiviteter som vi alla delar, men ger olika kulturell form beroende på var vi bor. Det kan till exempel handla om traditionell mat, dans, sång, musik, odling, hantverk som ofta har en lokal eller regional prägel, formade av klimat, landskap och historia. Kring allt detta kan vi mötas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra till att tänka nytt. De svenska motsvarigheterna ska förstås även ingå.

Jag tycker att en stor del av integrationspolitiken skulle handla om att skapa sådana interkulturella mötesplatser som kan utvecklas till kreativa och dynamiska arenor till gagn för alla i samhället. Redan idag finns det ansatser i den här riktningen såsom mångkulturella brodericaféer, internationella spelmansstämmor och gröna integrationsprojekt. Dessa behöver förstärkas och mångfaldigas.


Kommentarer

Eva Rune sa…
Det här är ungefär vad jag också funderat på. Och att våra riksdagspartier måste visa att de har förslag i sin politik där mötesplatser och dylikt presenteras. Och i öppna forum där det inte alls behöver vara partipolitiskt att lyfta tusen olika ideer kring mötesplatser inom idrott, kultur, vardag, arbetsplatser, omsorg etc. Tack för ditt blogginlägg!
Martin sa…
Tack för responsen!:-) Det glädjer mig mycket att även andra umgåtts med liknande tankar. Idén föddes under ett samtal med sångerskan och körledaren Jennie Hallquist, som numera studerar traditionskonst i Rauland på Högskolan i Telemark. Vi satt och spånade i somras på ett café på Frösön inte långt ifrån Wilhelm Peterson Bergers forna hem.

Och här hemma i Alingsås har en sydmexikanska och jag funderat på att skapa mångkulturella kvällar utifrån skiftande etniska teman, men inte riktigt kommit till skott än...

Jag tror att jag kommer att gå vidare med idén om interkulturella mötesplatser...
Eva Rune sa…
Vad spännande! Lycka till med era planer! Undrar om man kan få in interkulturella möten i den nu pågående debatten om läxhjälp? Så att alla barn i skolan får samma möjligheter att få läxhjälp, i skolans regi?
Martin sa…
Det kan säkert vara en fruktbar ingång :-)

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Om att vandra

Jag har varit ute och nött skorna på vägarna och stigarna som så många gånger förut. Den här gången vandrade min vän och jag längs pilgrimsleden i Dalsland. Vi nådde aldrig fram till den heliga källan i Edsleskog. Ett åskväder satte stopp, men själva vandrandet är alltid ett mål i sig.

Under det att vi i långsamt mak förflyttar oss genom landskapets skiftande karaktär så tar samtalen fart som aldrig förr. Det blir ofta ett bokslut över det gångna året samtidigt som man får möjlighet att dra upp riktlinjerna för det kommande. Denna inre vandring landar då och då i den yttre när någon sällsynt blomma eller något naturfenomen uppenbarar sig. Eller när ett upp- och nedförslut ger sig till känna i kroppen. På utsiktpunkterna och vid lägerelden får samtalen ofta ett extra djup.

Efter vårt sedvanliga morgondopp sitter jag inte sällan med någon diktsamling i min hand som får mig att se livet från oväntade håll. En kortfattad kulturhistoria om landskapet där vi rör brukar också slinka ner i pa…