Fortsätt till huvudinnehåll

Lagom livstempo

Nu har jag kommit fram till sista grenen i vardagens femkamp, lagom livstempo, som beskrivs i boken Rik på riktigt, författad av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson. Här skrev jag senast om vardagens femkamp.

Några känner att tiden är en gåva medan andra känner att tiden är för knapp i förhållande till vad vi vill göra. Om vi lyckas använda tiden till det som är viktigaste för oss bygger vi upp en förmögenhet av upplevelser som vi kan njuta av flera gånger både i stunden och den dag då vi tar oss tid till att se tillbaka och minnas.

Vad som är ett lagom livstempo är individuellt och kan variera med vilken livsfas vi befinner oss i.

När allt kommer omkring har vi gott om tid, ungefär fyra miljoner minuter närmare bestämt. Man kan se tiden som en rännil där tiden rinner iväg. Man kan också se den som en jättelik gruva.

Största delen av vår tid är möjlig att påverka. Det finns få måsten, konstaterar författarna. Genom att använda hjärtat och hjärnan till reflektion över hur vi vill använda tiden kan vi öka vår medvetenhet om vad som är viktigt att lägga tid på. Då väljer vi vad vi verkligen vill ägna oss åt och väljer bort sådant vi bara gör av slentrian.

De presenterar ett slags tidsdagbok där man kan föra in dagens olika aktiviteter, hur långt tid de pågår samt om de ger en energi, är energineutrala eller tappar en på energi. På så sätt får man en bra överblick över sin vardag, vilket kan leda till ett förändringsarbete med högre livskvalitet som följd.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …