torsdag 21 oktober 2010

Knätofsmanifestet

Det nystartade nätverket Folkmusiker mot främlingsfientlighet har tagit fram ett manifest som lyder:

Ställ inte svensk folkkultur mot mångfald
Vi vill att begreppen svensk folkkultur och mångfald problematiseras samt att deras innebörd och existensvillkor diskuteras för att därigenom motverka att kulturdebatten polariseras. Svensk folkkultur och mångfald kan inte bli varandras motpoler i kulturdebatten.


Låt alla komma till tals i kulturdebatten

Svensk kulturdebatt är inte jämställd. Vi vill att professionella utövare och arrangörer i folkmusikgenren får komma till tals i den kulturpolitiska debatten för att därigenom skapa ett debattklimat där politiker, utövare och publik deltar på lika villkor.


Vidga definitionen av svensk folkkultur

Den allmänna synen på svensk folkkultur är och har länge varit förlegad och kan sammanfattas till någon sorts "skansen- och midsommarkultur". Vi vill lyfta fram att svensk folkkultur inte på något sätt är något konstant, utan en föränderlig tradition som rymmer likväl amatörer som proffs, bevarare som förnyare.


På Facebook har nätverket en grupp.

Inga kommentarer: