lördag 17 april 2010

Kreativt klimat

Jag tycker att Hanna Tornbrant på ett kärnfullt sätt beskriver kreativitetens väsen och dess olika beståndsdelar samt förutsättningarna för att kreativt klimat ska uppstå.

Goda idéer behöver högt i tak. De behöver plats att få fara fritt. men också hjälp, backning. Positiv knådning, välvillig skruvning för att hitta nya, bättre riktningar. Ibland behöver de få krocka med andra idéer för att nå nya höjder. Ett kreativt klimat går inte att beodra fram. Fundamentet är lust, glädje, stolthet, målmedvetenhet med också handlingsutrymme, tilltro. En dos skratt, en dos tokighet.

Inga kommentarer: