tisdag 13 april 2010

Alla delar av hjärnan måste vara med

Transition/Omställningsrörelsen skördar framgångar världen över. Den arbetar för att hitta lösningar på vår tids två stora utmaningar Peak Oil och klimatförändringarna. Rörelsen vill inspirerara människor på lokal nivå. Dess styrka är att det finns plats för alla och att den apellerar till såväl hjärna som hjärta. Människor med olika läggning och bakgrund kan förenas i lokala initiativ som syftar till att ställa om byar, städer och stadsdelar så de blir så klimatneutral och så fossiloberoende som möjligt. En av dess grundare Rob Hopkins har uttryckt det så här:

Det gäller inte bara att planera intellektuellt, utan att ta tillvara människors fantasi, passion och omsorg. Alla delar av hjärnan måste vara med om vi ska finna lösningar för framtiden.

Alla kan bli medlemmar i nätverket Omställning Sverige ur vilken många lokala initiativ har uppstått.

2 kommentarer:

Monica sa...

Det där med intellektuellt har alldeles för hög status i vårt samhälle i förhållande till det andra du nämner. Och inte blir det bra inte... Läs "Barnet - den sista slaven" av Matti Bergström. Finns på bibblan.

Martin sa...

Tack för boktips! Vi blir både helare som individer och som grupp om vi kan släppa fram alla sorters egenskaper.