Fortsätt till huvudinnehåll

Tillit - tidningen med bara glada nyheter

Jag tycker de nyheter som når oss dagligen ger en skev bild om hur de flesta människor lever sina liv i världen. Nyhetsflödet består nästan uteslutande av konflikter, katastrofer, skandaler och olyckor. Det är lätt att gripas av missmod och sluta engagera sig för en bättre värld både för ens egen och andras del. Min övertygelse är att vi behöver fler glada och positiva nyheter, som ger oss livsmod och inspiration att förändra oss själva och den värld vi lever i. Tidningen och nätverket Tillit jobbar för detta, ett mycket viktigt initiativ som idag behövs mer än någonsin.


Syfte och målsättning för tidningen och nätverket Tillit:

Att alla i Sverige känner i sitt hjärta att vi alla har en rättmätig rättighet att vara oss själva precis som vi är. Att alla känner att vi har rättighet att förverkliga våra högsta drömmar.

Del mål: (levererade 31 dec 2007)
• Leverera 700 lyckliga nyheter (positiva nyheter från Sverige och övriga världen)
• Leverera 200 Drömprojekt (200 personer som förverkligat sin dröm)
• Leverera 100 mirakler (100 extraordinära nyheter som ingen förväntar sig)

Nätverket TilliT önskar inspirera medmänniskor att göra det de längtar och brinner för innerst inne. TilliT vet att allting är möjligt – Om man följer sitt hjärta/intuition/passion. Om människor i grupp följer sin passion sker "mirakler"
(Från tidningen hemsida)

Kommentarer

Monika sa…
Hej. jag brukar tänka på hur mycket det är som faktiskt fungerar....i denna stora värld...vatten i kranarna. t-banor som kommer.etc..Men det där att allt är möjligt och att tänka positivt i tid och otid; tycker jag är ett enormt förtryck.. jag gillar det inte!!!! rent livsfarligt är det, enligt mig. ALLT är inte möjligt. att inse det är en slags befrielse, tycker jag. för det är när man tror att allt är möjligt som problemen uppstår. alla har inte likadana ekonomiska. sociala och materiella förutsättningar, en del är svårt sjuka etc.. det är inte bara att tänka positivt så blir man frisk. livet är inte rättvist. tycker jag.
Martin sa…
Monika: Tack för kommentaren! Jag håller helt med dig och att ALLT inte är möjligt, men jag tror ändå att betydligt MER är möjligt om fler goda exempel lyft fram både på en indviduell, nationell och global nivå. Det ger inte minst hopp om en förändring och hoppet är ju, som det bekant, det sista som överger människan. Men det är förstås viktigt att inte lägga hela ansvaret för hur man mår på den enskilda individen. Mycket kan bara lösas på en politisk nivå. Sedan bär vi som medmännsikor ansvar för varandra och en del kan vi inte rå över. Men att ingjuta livsmod i människor kan jag aldrig se som fel. Jag tror både på personlig coaching och radikala politiska förändringar där fler människor, såväl sjuka som friska, kan få större möjligheter att förverkliga sinda drömmar. Det ena behöver inte utesluta varandra, som vi ofta hör i samhällsdebatten. Visst livet är oerhört orättvist ibland, men jag skulle ändå se att samhällets mål vore att göra livet så rättvist för människor som det bara går. Även här behövs gpda exempel.
Martin sa…
Jag ser nu följande i deras programförklaring "Tillit vet att allting år möjligt - Om man följer sitt hjärta/intuition/passion." Det känns inte särkilt sympatiskt och kan i värsta fall utmynna i förakt mot svaghet. Missade tyvärr detta! Der andra ställer jag mig däremot bakom. Inspiration kan jag aldrig se som något negativt.
Det vi omges av i tankar och handlingar, det tror vi ofta på och tar som sanningar. Mycket av det som står i tidningarna är såklart sant (dock inte allt). Vinklingen är till alldeles för stor del, som du påpekar Martin, till det negativas fördel.
Jag VET att det positiva i världen är klart övervägande. Ändå kan all den negativa rapporteringen i tidningar och tv få oss att tro att vi lever i en värld full av elände. Så är det inte för alla - men för en del.
Jag tror också att vi har en betydligt större potential än vad vi själva inser. Om vi tror på oss själva så kan vi åstadkomma mer. MEN vi kan alla hamna i situationer av motgång (sjukdom, mista nära och kära, fattigdom etc.). Då är det såklart inte bara att dunka sig själv i ryggen och vara klämkäck. Vi har alla olika förutsättningar och dessa kan variera genom livet. Det är inte alltid lika lätt för alla. Och nej, livet är inte rättvist och ibland undrar man VARFÖR ?!?!?
Den som har en tilltro till sig själv och sin förmåga - oavsett omständigheter, och som dessutom kan och vill se möjligheter och de positiva i tillvaron (trots eventuellt elände) blir också enligt många studier både friskare och lyckligar. För hur det än är så föder positiva tankar god och positiv energi som läker och ger oss större möjlighet till att påverka och förändra till det bättre.
Så, ja tack till positiva nyheter!
Martin sa…
Tack för synpunkter Ulrika!
Jag tror att det är en jätteviktig debatt. Antingen hamnar man i många kulturskribenters fack då man hävdar att all förändring bör ske på en politisk och samhällelig nivå eller i vissa New Age-kretsar där man menar att all förändring hänger på individen. Jag är övertygad om att det handlar om både och att de här synsätten kan förstärka varandra. Tycker det är synd med denna polarisering för det kan bromsa eller förhindra en positiv utveckling, både för individen och samhället i stort.
Moniks sa…
Hej, jag tycker också om s k positiva nyheter. jag blir glad när min dotter mår bra. när någon gör ngt som den har längtat efter. det inspirerar.. idag t ex ska jag åka till Uppsala och se och höra Laurie Anderson som har ngn slags premiär där. Jag älskar Uppsala och Laurie Anderson. jag projicerar allt gott jag kan på den staden och den kvinnans musik.. och jag får tillbaka. Det var i Himmel över Berlin som jag upptäckte henne, våren 1987.. ett tag sedan. där upptäckte jag även Nick Cave. ;) den galne mannen.. nog finns det mycket att glädja sig åt/över. som filmen Himmel över Berlin. en mycket allvarlig film.. om livets väsentligheter, enlig mig. allt beror på hur man framställer det..just det här att vara s k positiv kan ju vara ett slags försvar.. att inte vilja se hur det är. .. Men som jag skrev förut; vad mycket som fungerar. de flesta är vänlig och hjälpsamma här i världen. folk vill oftast väl... så tror jag
Lotten sa…
Hejsan!
Du har en väldigt positiv blogg som verkar sprida hopp och glädje. Tack för det : )
Martin sa…
Tack Lotten! Det är lite min idé med bloggen, att i det lilla och det stora skänka livsmod.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …