Fortsätt till huvudinnehåll

Sorlet av röster blir starkare inom en

Personligen upplever jag att det blir enklare att leva för varje år som går. Saker och ting blir mer proportionerliga och nyanserna fler vilket berikar mitt liv. Och man har alltid sina minnen att falla tillbaka på. Det blir också lättare att skratta åt sig själv. Det känns förtröstansfullt. Göran Greider är inne på samma spår. I en intervju konstaterar han följande:

Jag har/.../ i olika dikter hyllat att bli äldre. Man har ju mer inom sig. Det är ju trösten, för varje år som går blir sorlet av röster starkare inom en. Man kan sitta på verandan och inte göra nåot, bara tänka. Man blir lite lugnare och inte lika uppjagad.

Kommentarer

Malin sa…
Ordfront? Han är med där i senaste numret som jag inte hunnit läsa än. Han brukar ha bra saker att säga, som du :)
Martin sa…
Tack Malin och för alla dina kommentarer. Önksr att jag vore bättre på att även kommentera dina blogginlägg. Greiders Fucking Sverige rekommenderas. Där tar han ett landsortsperspektiv på Sverige, något vi sällan får ta del av i denna storstadsfixerade tid.
Monika sa…
själv äldre kvinna 52 år snart 53, men att jag framhåller att jag är gammal väcker mycket kommentarer, de flesta säger till mig; du är väl inte gammal. Jag går inte med håven när jag säger det, jag känner mig äldre, tröttare, orkar inte så mycket och vill inte heller orka så mycket. Jag vill ha rätt att känna mig gammal och vara det. Men det är svårt, för det är ung man ska vara. Jag får dessutom höra att jag att, TYP, mitt utseende är (fortfarande?) ok.. att jag inte ser gammal ut, fastän jag då är helt gråhårig.. märkligt detta.. intressant blogg det här. första gången jag kom i kontakt med den ska läsa mer sedan. Du gillar Himmel över Berlin såg jag. herregud vilken film helt underbar.. hej från Monika
Martin sa…
Monika: Tack för öppenhjärtiga ord! Utseende- och ungdomsfixeringen i vår tid tycker jag är mycket tröttande. Jag vill gärna se andra berättelser om hur vårt samhälles bör ordnas i framtiden där det finns plats för alla generationer. Och visst är Himmel över Berlin en underbar film. Åker förresten till Berlin i maj...

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …