Fortsätt till huvudinnehåll

Talpinne

Vi möten av olika slag kan det underlätta att använda en talpinne, något många amerikanska indianer traditionellt gjorde för att sinsemellan fördela ordet när viktiga frågor skulle dryftas.

Den som har talpinnen får prata till punkt. De andra lyssnar och får inte avbryta. Talpinnen roterar från individ till individ tills alla vill kommit tills tals. Den här tekniken ger lugna möten och väl genomtänkta inlägg samt ökar allas delaktighet.

En träpinne, en sten eller en fjäder kan till exempel tjänstgöra som talpinne.

Kommentarer

Det är en jättebra metod som går att praktisera på många olika typer av möten. I skolan när jag arbetar som pedagog använder jag mig ibland av en "magisk" blomma som barnet som ska tala får håll i.
Ha det gott!
Monika sa…
både bra och mindre bra, enligt mig. ibland kan möten mellan människor blir alltför konstruerade tycker jag. vilket en talpinne blir. fördelen att få prata till punkt, alla kan "få" komma till tals etc. men samtidigt så går något förlorat.. att vi är olika, en del pratar en del är mer tystlåtna etc.. ja vad vet jag?
Martin sa…
Ulrika: Det måste vara en användbar metod i skolan så att inte barnen talar i mun på varandra.
Monika: Håller med. Talpinne är nog inte tillämpligt i alla sammanhang. Det blir ju mer inlägg än en dialog som kanske inte alltid är att föredra. Men för att stilla en hetsig debatt som håller på att spåra ut kanske en talpinne kan hjälpa. Jag har dock ingen erfarenhet själv av detta, men jag tänker prova.
Bibban sa…
Vilken jättebra ide, den ska jag ta med till nästa personalmöte;))
Monika sa…
Hej igen.. roligt att du skriver om dina farvorit böcker filmer musiker m m .. min dotter är döpt efter Brian Eno, en text av honom från albumet Before and after sience.. och hon har även fått ett av sina namn efter den oförglömlige herr Waits... det är just sådant som är väsentlig här i livet tycker jag...bl a.. att försjunka i musik en text.. låta sig fångas följa med.. jag tror att min dotter är lite nöjd med det där, att hennes mamma gav henne två namn efter dessa herrar.. hon heter Julia, Eno sjunger om en Julie förvisso, men det fick bli lite försvenskat, och så heter hon Melody efter Waits.. när han sjunger om att han didn´t heard the Melody until he needed the song... något sådant. poesi helt enkelt.. mycket bra dessutom
Martin sa…
Monika: Jag det är alltid intressant med personnamn med historia. Min äldsta dotter heter Miranda, myntat av Shakespeare i dramat "Stormen". Jag har dock ej sett denna pjäs.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Gerotranscendens - det positiva åldrandet

I vårt samhälle råder en stor upptagenhet av ungdomskultur i olika former. Det är från ungdomen det nya kommer, modet, musiken och många politiska rörelser. Media och kommersiella aktörer hänger på. Att bli äldre har låg status. Åldrandet göms undan på institutioner och/eller hamnar i mediaskugga.
Jag tror att vi skulle må bra av att se varje fas i livet, barndomen, ungdomspåren, medelåldern och ålderdomen, som något unikt och positivt med sina särskilda förtjänster, ungefär som årstidsväxlingarna i naturen.
Gerotranscendens,som ligger i linje med det här resonemanget, är en psykosocial utvecklingsteori om det positiva åldrandet. Teorins upphovsman är professor Lars Tornstam. På hemsidan finns mycket matnyttigt, bland annat beskrivs gerotrancendensens kännetecken som kan upplevas i varierande antal och olika mycket:
Förändrad tidsuppfattning En känsla av att vara barn, ungdom, vuxen, medelålders och gammal på en och samma gång! Man ser tillbaka på gamla livsupplevelser med nya och mer li…